Wetenschapsagenda GBGGZ

29-08-2019

Hoe is het met de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) ruim vijf jaar na de start? En wat zijn de ontwikkelingen en wensen? Stichting KiBG is een onderzoek gestart om dit te inventariseren. Op basis van de uitkomsten benoemen en prioriteren we samen met het veld onderzoeksvragen waarmee we de kwaliteit van de GBGGZ kunnen onderbouwen of verbeteren.

We hebben een vragenlijst verstuurd om bij betrokkenen en deskundigen te inventariseren wat zij zien als belangrijke knelpunten en uitdagingen binnen de GBGGZ. De kennis die we hiermee verzamelen gebruiken we vervolgens om, met het veld, projectvoorstellen te schrijven.

Input geven?

Heb je geen verzoek ontvangen om een vragenlijst in te vullen en wil je wel graag input leveren voor de onderzoeksvragen? Stuur een bericht naar info@kibg.nl – je ontvangt in een reactie de link naar de vragenlijst en een toelichting. Het invullen van de vragenlijst duurt, uiteraard ook afhankelijk van al jouw interessante ideeën, ongeveer 15 minuten.