Werving deelnemende instellingen voor onderzoek naar Passende Zorg met I.ROC

Wij nodigen GGZ-instellingen van harte uit om deel te nemen aan een belangrijk onderzoeksproject dat zich richt op het verbeteren van de zorg voor mensen met stabiele chronische psychische problematiek. In dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd vanuit de onderzoeks-alliantie POS!TION, willen wij herstelfactoren identificeren die bijdragen aan een veilige overgang van GGZ naar het sociaal domein of de eerste lijn.

Waarom deelnemen?

Instellingen die de I.ROC gebruiken, hebben nu de unieke kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de kennis over passende zorg. Jullie deelname helpt ons én jullie om inzicht te krijgen in welke factoren bepalend zijn voor het succesvol afbouwen van GGZ-zorg.

Wat houdt het onderzoek in?

Wij zoeken naar herstelindicatoren die voorspellen wanneer een cliënt klaar is om de stap uit de GGZ te zetten. Dit gebeurt op basis van geanonimiseerde data van cliënten die de I.ROC hebben gebruikt. Het onderzoek richt zich op cliënten die tussen 2019 en 2022 in het chronische zorgpad zaten. Wij vragen instellingen om de volgende gegevens aan te leveren:

 • I.ROC-itemscores en afnamedata
 • Informatie over uitschrijving en eventuele herinschrijving binnen een jaar
 • Demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht, en sociaal-economische status
 • Klinische gegevens zoals DSM-hoofddiagnose en behandelduur
 • Medicatiegegevens (indien beschikbaar)

Hoe kun je deelnemen?

Van deelnemende instellingen verwachten wij dat zij een databestand aanleveren via het KiBG-dataportaal bij InfinitCare. Voor instellingen die al deelnemen aan het KiBG Netwerk Spiegelrapportages, is minimale extra inspanning vereist. Onze data-analisten staan klaar om jullie te ondersteunen bij het aanleveren van de gegevens.

Tijdlijn van het onderzoek:

 • April - juni 2024: Werving van deelnemende GGZ-instellingen
 • Juli 2024: Interne goedkeuring voor deelname verkrijgen
 • Aug - sept 2024: Aanleveren van data
 • Oktober 2024: Data-analyse
 • November 2024: Bespreken eerste conceptresultaten
 • December 2024: Presentatie onderzoeksresultaten en bepalen vervolgstappen

Interesse?

Wil je bijdragen aan het verbeteren van passende zorg voor mensen met stabiele chronische problematiek? Neem dan contact op met Stichting KIBG via info@kibg.nl voor meer informatie en om je deelname te bevestigen. Samen maken we een verschil!

Let op: Voor deelname is het belangrijk dat je instelling de I.ROC al gebruikt en bereid is om data aan te leveren volgens het dataprotocol van InfinitCare. Voor verdere vragen en aanmelding kun je contact opnemen met Stichting KIBG.