Werkboek voor cliënten

eHealth biedt veel mogelijkheden om cliënten aanvullend te ondersteunen. Maar vaak is er ook een behoefte aan iets praktisch, visueel en: iets tastbaars. Trampolien!, praktijk voor psychotherapie, geeft cliënten daarom (ook) een werkboek. Het effect daarvan is zeer positief.

Manuela Gitmans (Trampolien!): “Binnen Trampolien werken we samen als psychotherapeut en bewegingsagoog. Vanuit de behoefte van cliënten gingen we praktische opdrachten meegeven en merkten eigenlijk al vrij snel dat dit positief werd ontvangen. Toen hebben we besloten om deze praktische opdrachten gestructureerd samen te voegen tot een werkboek.”

“Ik ben zelf ervaringsdeskundige en breng mee wat ik heb gemist tijdens mijn behandeling. Dat was voor mij: iets waarmee ik inzicht had in mijn klachten en voortgang. Ik heb dit gedeeld met andere cliënten en ik bleek hierin niet alleen te zijn.”

Manuela Gitmans
Ervaringsdeskundige, bewegingsagoog en beleidsmedewerker (Psychologie Praktijk Trampolien, Roggel)

Opdrachten, informatie en een therapiedagboek

“Het werkboek bevat opdrachten en andere onderdelen die de cliënt kan gebruiken gedurende de behandeling. Het kan ook goed als naslagwerk gebruikt worden om terugval te voorkomen door zelf weer met de opdrachten aan de slag te gaan.”

“Het werkboek is gebaseerd op 3 pijlers:

  1. Eigen regie > de cliënt weet beter welke opdrachten er zijn en kan hierin een keuze maken
  2. KOP-model > gericht op samenhang van klachten, omgeving en persoonlijke stijl
  3. Inzicht geven in de huidige status > visueel maken waar je nu staat en wat de progressie is.

Een onderdeel is het therapiedagboek waarmee cliënten een doelstelling formuleren en zich hiermee beter dan voorheen kunnen voorbereiden op een afspraak. Hoe ze zich voelen en hoe een gesprek is verlopen houden ze zelf bij.”

Een écht boekje: een tastbaar document

“We zetten ook eHealth in, maar hebben hier gekozen voor een echt boekje. Cliënten kunnen dit altijd meenemen naar de sessies en er samen met de behandelaar mee kunnen werken. Bovendien is het makkelijker bij sommige opdrachten om iets eenvoudig visueel te maken en na de behandeling dient het als naslagwerk voor de cliënt.”

“Het gehele proces van de behandeling heeft een cliënt op deze manier zelf gedocumenteerd. Het werkboek is hiermee ook een eigen document waarop ze kunnen terugvallen wanneer het minder goed gaat. Ze kunnen nagaan waarom het tijdens de behandeling wel lukte. Dit vergroot de zelfredzaamheid.”

‘We zien het aantal benodigde sessies nu al teruglopen’

“We wisten al dat praktische opdrachten goed werken. Door het op deze manier goed en gestructureerd op te stellen, vanuit de cliënt gedacht, werkt nog een stuk effectiever. We zien het aantal benodigde sessie nu al teruglopen en zo werkt het systeem van de Generalistische Basis GGZ voor ons nu heel goed.”


Waarde voor de Basis GGZ

De opdrachten in het werkboek vergroten eigen regie en zelfredzaamheid terwijl de duur van de behandeling korter wordt. Een tastbaar product in handen met het complete aanbod van een organisatie blijkt hier ook goed te werken. Hetzelfde principe wordt gehanteerd bij de Welshop.