Waarom een Keurmerk

Het Keurmerk biedt erkenning aan GGZ-aanbieders die een stapje extra doen voor goede Kortdurend Generalistische zorg en zich inspannen om te zorgen dat dit gedachtegoed zoveel mogelijk wordt toegepast in de monodisciplinaire setting.

km

Het Keurmerk zorgt dat cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars hen herkennen, geeft vertrouwen én biedt openingen voor het inhoudelijke gesprek. Met het Keurmerk creëren we een netwerk van vooruitstrevende partijen die samenwerken aan de kwaliteit van kortdurend generalistisch handelen. Alle zorgaanbieders met het Keurmerk zijn opgenomen in het keurmerkregister.

Het Keurmerk voor jou

Wat betekent het Keurmerk voor jou als cliënt? Wat mag je van verwachten van een organisatie die het Keurmerk draagt?

Voor alle GGZ-aanbieders

Alle organisaties die in de monodisciplinaire setting Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen de zorgverzekeringswet bieden aan volwassenen en hierbij kortdurende generalistische zorg nastreven komen in aanmerking voor het Keurmerk - zowel vrijgevestigde praktijken als instellingen. Organisaties die zelf deze zorg niet bieden, maar wel met aanbieders werken die dat voor hen doen, kunnen zich kwalificeren voor het predicaat: Netwerk Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ.


De voordelen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

Trots

Erkenning

Je kan iedereen laten zien dat jouw praktijk of instelling dat stapje extra zet voor goede zorg.

Financieel

Financiële beloning

Je krijgt van verzekeraars een hoger tarief voor de geleverde zorg.

Inspireren

Inspraak en inspiratie

Je wordt actief betrokken bij de dialoog over kwaliteit van zorg en activiteiten om kennis te delen.

Grafieken

Spiegel- rapportages

Je ontvangt spiegelrapportages op maat die waardevolle inzichten bieden.