Voortzetten Keurmerk Basis GGZ 2021

23-07-2020

Zorgaanbieders die het Keurmerk Basis GGZ 2020 dragen kunnen nu aangeven of zij het Keurmerk willen voortzetten in 2021. Zij hebben hier op 9 juli een email over ontvangen.

Het betreft alle zorgaanbieders die zich hebben gekwalificeerd voor het Keurmerk 2020. Aanbieders die de overeenkomst voor het Keurmerk 2021 nu al nodig hebben voor de inkoopcontacten met zorgverzekeraars kunnen hier zo tijdig over beschikken. Wilt of kunt u hier nu nog niet over beslissen? Geen probleem - u heeft tot 1 november 2020 de tijd om aan te geven of u het Keurmerk in 2021 wilt voortzetten.

Vanaf september: voorbereidende informatie voor de zelfevaluatie

Het is van belang om op tijd aan de slag te gaan met de normen en criteria. De zelfevaluatie gaat in december van start. Vanaf september informeren wij keurmerkdragers over de verschillende normen en criteria – hoe geef je hier invulling aan? We bieden in een reeks berichten informatie en inspiratie.

Normen en criteria 2021

Het Keurmerk 2021 omvat 6 normen. In het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2021 staan alle cliëntbelofte, normen en kwaliteitscriteria beschreven. De kwaliteitscriteria beschrijven hoe de keurmerkdrager moet aantonen dat hij invulling geeft aan de norm. In het toetsingskader is dit in meer detail beschreven.

In het handboek staat ook in het kort beschreven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het Keurmerk 2020. Mogelijk gelden bij de kwalificatie vrijstellingen voor keurmerkdragers 2020 – hierover volgt later dit jaar nadere informatie.