Vernieuwde cliëntenvriendelijke CQi

Afgelopen week heeft Akwa GGZ samen met patiëntenvereniging MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland de CQ-index (Consumer Quality index) herzien. De herziene vragenlijst is onder andere makkelijker in te vullen voor cliënten en visueel aantrekkelijker. Bovendien is de schaal Samen beslissen opgesplitst in de schalen ‘Samen beslissen’ en ‘Informatie behandeling’. Dit levert beter inzicht op voor zorgaanbieders.

Zorgaanbieders met het Keurmerk Basis GGZ gebruiken de CQ-index voor het monitoren van cliëntervaringen. Na de zomer infomeren wij keurmerkdragers over het gebruik van de (vernieuwde) CQ-index en hoe wij hier binnen het Keurmerk mee omgaan.

Meer informatie over de vernieuwde CQi?

Lees het volledige nieuwsbericht van Akwa GGZ.