Tips en tools voor Samen beslissen

26-08-2021

Hoe pas je Samen beslissen toe in het gehele behandeltraject? Hoe betrek je de cliënt bij de keuzemogelijkheden en kies je samen voor de juiste behandeling? Het zijn een aantal vragen die werden besproken tijdens de online kennissessie van 19 augustus. Deelnemers kregen inzicht in hoe Samen beslissen bij GGZ Delfland wordt aangepakt en zij hebben nieuwe tips om mee aan de slag te gaan.  

Namens GGZ Delfland vertelden Lotte Nugteren, Inge Bramsen en Kelly van Leeuwen over hun aanpak. GGZ Delfland is aangesloten bij het samenwerkingsverband Synquest en doet mee aan het project ‘’Samen beslissen met ROM, op maat en in de keten”. Met het project beoogt GGZ Delfland om tijdens het gehele behandeltraject de gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en behandelaar te optimaliseren.

Trainingen met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen

Het project bestaat uit verschillende onderdelen: een verdiepende training over het Samen beslissen, een training over het inzetten van (klacht specifieke) vragenlijsten en intervisies om casussen uit de praktijk te bespreken. De vragenlijsttraining richt zich vooral op het inzetten van de juiste vragenlijsten in de behandeling en het bespreken van de uitkomsten, middels het principe van Samen beslissen. Beide trainingen voor behandelaren zijn interactief, waardoor de behandelaren van elkaar leren. De betrokkenheid van een ervaringsdeskundige bij de trainingen wordt als grote meerwaarde beschouwd, omdat deze het perspectief van de cliënten belicht.

Lotte Nugteren
Beleidsmedewerker Zorg en Kwaliteit (GGZ Delfland)

Samen op zoek naar de route van herstel

Binnen het project is ook aandacht besteed aan het begrip ‘’Decisional Conflict’’. Indien de informatievoorziening, ervaren steun en aandacht voor persoonlijke waarden achterblijft, kan de onzekerheid over een te nemen besluit toenemen. Niet alleen cliënten kunnen hier last van hebben, maar ook behandelaren. Door eventuele onzekerheid bespreekbaar te maken met de cliënt, komt dit de gelijkwaardige relatie tussen behandelaar en cliënt ten goede.

Uit interviews met cliënten kwam naar voren dat het samen zoeken naar de route van herstel als zeer waardevol wordt gezien. Het gesprek tussen de cliënt en behandelaar is een gelijkwaardige samenwerking waardoor de tevredenheid over de besluitvorming van de ingezette behandeling goed is.

“Een tip: Samen Beslissen letterlijk benoemen en ook zorgen dat behandelaar en cliënt dezelfde opvatting hierover hebben.”

GGZ Delfland

De ervaring van de cliënt

Vanuit de deelnemers kwam ook duidelijk naar voren dat sommige behandelaren wel het gevoel hebben aandacht te geven aan Samen Beslissen, maar hier in de evaluatie (CQ-index) laag op scoren. Een concrete tip om mee aan de slag te gaan? Samen Beslissen letterlijk benoemen en ook zorgen dat behandelaar en cliënt dezelfde opvatting hierover hebben. Samen beslissen is een combinatie en balans tussen: de huidige beste bewijsmateriaal (behandelmethodiek) + professionele kennis + waarde en voorkeuren cliënt.

Toolkit Samen beslissen MIND

GGZ Delfland heeft een folder ontworpen voor cliënten over Samen Beslissen. Deze is gebaseerd op de Toolkit Samen Beslissen van MIND.