Terugkoppeling ROM Safari

Voor keurmerkdragers van Stichting KiBG is het nu mogelijk om inzichten uit declaratiedata met de inzichten van ROM uitkomstmaten te combineren. Inzichten waarmee we bouwen een steeds sterker wordende GGZ. Dat wij daar ons steentje aan kunnen bijdragen, daar zijn we trots op.

Om stappen voorwaarts te zetten heb je inzicht nodig. Inzicht over je eigen handelen maar ook inzicht in het handelen van een ander. Wat doe ik nu? Waar wil ik naar toe en hoe kan ik daar komen? Het verkrijgen van inzichten uit ROM uitkomstmaten is een belangrijke stap voor de gehele Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Met deze inzichten wordt het immers steeds makkelijker om die stap voorwaarts te zetten.


Afgelopen April organiseerden wij speciaal over dit onderwerp een bijeenkomst: de ROM Safari. Vele keurmerkdragers zijn samen met ons in onze jungle car gesprongen om mee te gaan op deze ROM Safari. Het werd een inspirerende tour waarin je soms oren en ogen tekort kwam. Wat heb je er aan om ROM uitkomstmaten toe te voegen je spiegelrapportage? Hoe kan je inzichten van je ROM uitkomstmaten en declaratiedata met elkaar combineren en hoe kan je die inzichten van je ROM uitkomstmaten vergelijken met een benchmark? Op al deze en nog veel meer vragen gaven wij antwoord.

Mocht je de bijeenkomst gemist hebben en toch geïnteresseerd zijn in alles rond ROM uitkomstmaten in combinatie met declaratiedata, bekijk dan onderstaande film;

  • Meerwaarde ROM uitkomstmaten in je spiegelrapportage (0:28)
  • Hoe zien de ROM figuren eruit (4:55)
  • Belangrijke verwerkers informatie (7:40)
  • Hoe meld u zich aan (8:40)
  • Welke stappen moet u zetten na aanmelding (10:04)
  • Welke ROM leveranciers zijn reeds aangesloten (11:49)
  • FAQ’s (13:02)

Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen? Mail met annika.van.den.haak@kibg.nl

Meer informatie over de spiegelrapportages?