Subsidie toegekend voor ontwikkeling platform

In samenwerking met het Radboud UMC heeft de onderzoek alliantie POSITION een onderzoek subsidie ontvangen van ZonMw voor de ontwikkeling van een regionaal digitaal en bemenst platform dat burgers, patiënten en professionals helpt de juiste zorg te vinden. De onderliggende onderzoeksvragen zijn:

  1. In hoeverre kan een regionaal digitaal en bemenst platform burgers en patiënten met psychische klachten helpen om betrouwbare psychoeducatie, online zelfhulpmodules en informatie over het sociale domein te vinden en te gebruiken zodat ze zelf met hun psychische gezondheid aan de slag kunnen
  2. In hoeverre kan een regionaal digitaal en bemenst platform professionals helpen om op efficiëntere wijze inzicht te krijgen in het regionale zorgaanbod en de beschikbaarheid er van zodat ze de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor hun patiënten kunnen verbeteren?

Binnen twee jaar wordt een eerste bruikbare versie van een regionaal digitaal en bemenst platform ontwikkeld. Daarbij wordt kennis opgedaan over de bruikbaarheid, bereik, succes- en faalfactoren en implementatie van het platform. Daarnaast wordt er onderzocht wat de meerwaarde is van bemensing als spil van het platform.

Er komt er een blauwdruk van het platform waarbij een deel van de content van het platform één op één is over te nemen voor de rest van Nederland (psychoeducatie en online zelfhulp modules) en waarin het regiospecifieke deel van het platform (aanbod sociale domein, eerste- en tweedelijns GGZ inclusief specifieke expertise en wachttijden) wordt vervat in een handreiking met aanbevelingen voor de eigen en andere regio’s hoe het regiospecifieke deel van het platform in te vullen.

“ik kijk er erg naar uit om in samenwerking met allerlei relevante partijen in de regio het platform te gaan ontwikkelen om zo de GGZ zorg in de regio Nijmegen beter vindbaar en bereikbaar te maken voor burgers en mensen met psychische klachten”

Hoofdonderzoeker Dr. T.C. (Tim) olde Hartman

Waarom een platform?

Er is veel aanbod binnen de nulde lijn en eerste en tweedelijns GGZ zorg. Van de nulde lijn wordt (te) weinig gebruik gemaakt en het duurt vaak lang voordat patiënten toegang tot passende hulp vinden.

Veel hulpverleners houden eigen overzichten van zorgaanbod bij, die vaak incompleet zijn en tijdrovend om bij te houden. De vertraagde of onvolledige toegang tot hulp is negatief voor patiënten, hun naasten, professionals en de samenleving als geheel. Het doel van dit project is het verbeteren van de toegang tot voorlichting en zorg voor burgers, patiënten en het ontzorgen van professionals in de regio.

POSITION ontwikkelt daarom in samenwerking met het Radboud UMC een regionaal digitaal en bemenst platform dat dient als gezamenlijke regionale voordeur voor burgers/patiënten met psychische klachten én dat professionals uit de nulde, eerste en tweede lijn verbindt.

Meer informatie

Meer lezen over POSITION?