Spiegelrapportages

Zorgaanbieders met het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ krijgen minimaal één keer per jaar een spiegelrapportage. Deze rapportages helpen om het gesprek te voeren over dingen die opvallen. Wat zijn verbeterpunten? Waar zitten goede voorbeelden? Gesprekken waarmee we samen bouwen aan een steeds betere kortdurende generalistische GGZ.

Rapportages voor Keurmerkdragers

Draagt jouw praktijk of instelling het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ? Dan krijg je minimaal één keer per jaar een individuele spiegelrapportage op maat*. Krijg je de rapportage voor het eerst, dan komen we die altijd persoonlijk toelichten. Bij volgende rapportages kijken we wat je behoefte is.

De spiegelrapportage is een digitale, interactieve infographic. Je krijgt inloggegevens om je eigen rapportage te bekijken. Deze gegevens worden alleen aan jou verstrekt. We zullen de gegevens of inzichten uit jouw rapportage nooit delen met andere partijen. Dat mag je zelf uiteraard wel doen - het zijn jouw gegevens.

*Heb je erg weinig cliënten behandeld in de periode waarover gegevens beschikbaar zijn? Dan kunnen we je vanwege privacyregels soms geen individuele rapportage bieden. Je krijgt dan een spiegelrapportage met inzichten op het niveau van de groep 'kleine aanbieders'.

Wat staat er in?

In de spiegelrapportage worden gegevens over jouw zorgverlening getoond in figuren: grafieken en diagrammen. Bij veel figuren kan je kiezen voor een bepaalde weergave. Bijvoorbeeld: de gegevens per jaar of per Basis GGZ-prestatie (kort, middel, intensief).

Daarnaast kan je jouw gegevens vergelijken met die van andere keurmerkdragers: de benchmarkgroep. Er zijn meerdere benchmarkgroepen waar je je aan kan spiegelen. Bijvoorbeeld een groep van aanbieders met een vergelijkbare omvang en aandeel Basis GGZ, of aanbieders die ook veel cliënten behandelen in de prestatie Chronisch. In de animatie hieronder zie je voorbeelden en geven we meer uitleg.

Inzichten uit data: een animatie

Word de animatie hieronder niet weergegeven? Bekijk 'm dan hier >

   

  De spiegelrapportage bestaat uit drie onderdelen

  1. Welke cliënten bereiken mij?
   De figuren laten bijvoorbeeld zien hoeveel cliënten voorafgaand aan de behandeling in de Basis GGZ al zorg kregen (POH-GGZ, Basis GGZ of SGGZ), hoe vaak de prestatie 'Onvolledig behandeltraject' is ingezet en wat de gemiddelde wachttijd is.
  2. Welke zorg lever ik?
   In dit onderdeel tonen de figuren onder andere gegevens over de inzet van de verschillende Basis GGZ-prestaties, de inzet van professionals (beroepsgroepen), het gemiddeld aantal minuten dat is ingezet per Basis GGZ-prestatie en het gebruik van psychofarmaca.
  3. Wat zijn de uitkomsten?
   De gegevens hier gaan over de uitkomstmaten: cliëntervaringen, afsluitredenen en het aantal cliënten dat ná de behandeling in de Basis GGZ opnieuw in zorg komt. 

  Het verhaal achter de cijfers

  KiBG ondersteunt keurmerkdragers bij de interpretatie van de rapportage. We bekijken samen de inzichten en bespreken wat opvalt. We vinden mooie voorbeelden en helpen verbetermogelijkheden helder te krijgen.

  Een 'afwijkende' score is niet goed of fout, maar biedt een opening voor een gesprek. Gesprekken waardoor we steeds beter zicht krijgen op wat er allemaal gebeurt binnen de Basis GGZ en waardoor we steeds betere verbindingen kunnen leggen.

  Doorontwikkeling

  We vragen ook altijd: hoe kan KiBG zich verbeteren? In de gesprekken halen we feedback op die we meenemen in onze activiteiten en in de doorontwikkeling van de rapportage.


  De volgende stap: ROM

  Wil jij samen met ons de volgende stap zetten met de spiegelrapportage? Vanaf 2022 kunnen wij figuren met jouw eigen ROM uitkomstmaten toevoegen. Dit levert op dat je de huidige inzichten beter in context kan plaatsen én dat je meer zicht krijgt in de effecten van jouw zorg. Naast verdieping kunnen we met het toevoegen van ROM uitkomstmaten ook nieuwe inzichten geven. Zo krijg je bijvoorbeeld meer informatie over jouw cliëntenpopulatie en de effecten van jouw zorg.  En, net als nu, blijven de inzichten alleen voor jou en voor jouw organisatie en is deze voor niemand anders inzichtelijk. Meedoen is geheel op vrijwillige basis.

  Doe jij mee?
  Draagt jouw organisatie het Keurmerk en zie jij, net als wij, de meerwaarde? Wil je weten wat je moet doen om samen met ons de volgende stap te zetten? Stuur een mail naar annika.van.den.haak@kibg.nl en wij sturen je alle benodigde informatie.


  Gegevensverwerking en privacy

  Welke gegevens ontvangt KiBG? Welke routes leggen de gegevens af en wat houdt spiegelinformatie eigenlijk in? Hieronder een aantal veelgestelde vragen. In het document Uitleg gegevensverwerking Spiegelrapportages (2020) vind je nog meer informatie.

  FAQ - Privacy

  Waar gebruikt KiBG de gegevens van Vektis voor?

  De gegevens die KiBG van Vektis ontvangt mogen alleen gebruikt worden voor vooraf opgestelde doelen. Deze zijn ook in de Overeenkomst KiBG 2020 opgenomen, zodat de zorgaanbieder bij het ondertekenen van de overeenkomst weet waarvoor zijn data gebruikt wordt.

  KiBG verwerkt de gegevens voor het genereren van spiegelinformatie voor individuele keurmerkdragers, voor openbare rapportages over de GGZ op geaggregeerd niveau en voor het (verder) ontwikkelen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. KiBG deelt nooit spiegelinformatie van individuele keurmerkdragers met andere partijen.

  Ontvangt KiBG persoons- en/of herleidbare gegevens?

  Nee. De gegevens die KiBG ontvangt en beheert, zijn niet herleidbaar naar personen. Wij ontvangen alleen gegevens op organisatieniveau (zogenaamde 'geaggregeerde gegevens'). Deze gegevens worden door Vektis aan KiBG geleverd. De keurmerkdrager geeft hier toestemming voor in de Overeenkomst KiBG.

  Wat doet KiBG om aan de geldende privacy-regelgeving te voldoen?

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet waar organisaties per 25 mei 2018 aan moeten voldoen. Deze nieuwe wetgeving is in het leven geroepen om de bescherming van persoonsgegevens te kunnen garanderen binnen de EU. Veel onderwerpen in de AVG, en ook vanuit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunnen worden geborgd in een informatiebeveiligingssysteem op basis van ISO 27001.

  Omdat KiBG geen persoonsgegevens beheert, is certificering niet nodig. Wel is het van belang om zorgvuldig met de beschikbare gegevens om te gaan. Omdat we hier grote waarde aan hechten wordt ieder jaar een externe audit uitgevoerd om te toetsen in hoeverre we aan de ISO27001 norm voldoen. Komen hier verbeterpunten uit? Dan worden die direct opgepakt en in de daaropvolgende audit opnieuw getoetst.

  Welke maatregelen treffen jullie om informatiebeveiliging te borgen?

  We hebben de volgende maatregelen getroffen om de informatiebeveiliging te borgen:

  • We hebben met alle betrokken partijen een Bewerkersovereenkomst afgesloten waarin de rechten en plichten met betrekking tot de gegevensverwerking zijn uitgewerkt
  • Alle medewerkers van KiBG tekenen een geheimhoudingsverklaring
  • KiBG heeft een informatiebeveiligingsbeleid en een autorisatiematrix
  • De data-uitwisseling met Vektis verloopt via een beveiligd portaal
  • De omgeving waar gegevens worden opgeslagen en getoond als rapportages is beveiligd conform de AVG-vereisten
  • Als we rapportages of inzichten daaruit versturen via email, maken we gebruik van ZIVVER - een tool voor beveiligd mailverkeer