Spiegelrapportages

Zorgaanbieders met het Keurmerk Basis GGZ krijgen minimaal één keer per jaar een spiegelrapportage. Deze rapportages helpen om het gesprek te voeren over dingen die opvallen. Wat zijn verbeterpunten? Waar zitten goede voorbeelden? Gesprekken waarmee we samen bouwen aan een steeds betere Basis GGZ.

Rapportages voor Keurmerkdragers

Draagt jouw praktijk of instelling het Keurmerk Basis GGZ? Dan krijg je minimaal één keer per jaar een individuele spiegelrapportage op maat*. Krijg je de rapportage voor het eerst, dan komen we die altijd persoonlijk toelichten. Bij volgende rapportages kijken we wat je behoefte is.

De spiegelrapportage is een digitale, interactieve infographic. Je krijgt inloggegevens om je eigen rapportage te bekijken. Deze gegevens worden alleen aan jou verstrekt. We zullen de gegevens of inzichten uit jouw rapportage nooit delen met andere partijen. Dat mag je zelf uiteraard wel doen - het zijn jouw gegevens.

*Heb je erg weinig cliënten in de Basis GGZ (GBGGZ) behandeld in de periode waarover gegevens beschikbaar zijn? Dan kunnen we je vanwege privacyregels soms geen individuele rapportage bieden. Je krijgt dan een spiegelrapportage met inzichten op het niveau van de groep 'kleine aanbieders'.

Wat staat er in?

In de spiegelrapportage worden gegevens over jouw zorgverlening getoond in figuren: grafieken en diagrammen. Bij veel figuren kan je kiezen voor een bepaalde weergave. Bijvoorbeeld: de gegevens per jaar of per Basis GGZ-prestatie (kort, middel, intensief).

Daarnaast kan je jouw gegevens vergelijken met die van andere keurmerkdragers: de benchmarkgroep. Er zijn meerdere benchmarkgroepen waar je je aan kan spiegelen. Bijvoorbeeld een groep van aanbieders met een vergelijkbare omvang en aandeel Basis GGZ, of aanbieders die ook veel cliënten behandelen in de prestatie Chronisch. In de animatie hieronder zie je voorbeelden en geven we meer uitleg.

Inzichten uit data: een animatie

Word de animatie hieronder niet weergegeven? Bekijk 'm dan hier >

De spiegelrapportage bestaat uit drie onderdelen

 1. Welke cliënten bereiken mij?
  De figuren laten bijvoorbeeld zien hoeveel cliënten voorafgaand aan de behandeling in de Basis GGZ al zorg kregen (POH-GGZ, Basis GGZ of SGGZ), hoe vaak de prestatie 'Onvolledig behandeltraject' is ingezet en wat de gemiddelde wachttijd is.
 2. Welke zorg lever ik?
  In dit onderdeel tonen de figuren onder andere gegevens over de inzet van de verschillende Basis GGZ-prestaties, de inzet van professionals (beroepsgroepen), het gemiddeld aantal minuten dat is ingezet per Basis GGZ-prestatie en het gebruik van psychofarmaca.
 3. Wat zijn de uitkomsten?
  De gegevens hier gaan over de uitkomstmaten: cliëntervaringen, afsluitredenen en het aantal cliënten dat ná de behandeling in de Basis GGZ opnieuw in zorg komt. 

Het verhaal achter de cijfers

Stichting KiBG ondersteunt keurmerkdragers bij de interpretatie van de rapportage. We bekijken samen de inzichten en bespreken wat opvalt. We vinden mooie voorbeelden en helpen verbetermogelijkheden helder te krijgen.

Een 'afwijkende' score is niet goed of fout, maar biedt een opening voor een gesprek. Gesprekken waardoor we steeds beter zicht krijgen op wat er allemaal gebeurt binnen de Basis GGZ en waardoor we steeds betere verbindingen kunnen leggen.

Doorontwikkeling

We vragen ook altijd: hoe kan Stichting KiBG zich verbeteren? In de gesprekken halen we feedback op die we meenemen in onze activiteiten en in de doorontwikkeling van de rapportage.


Gegevensverwerking en privacy

Welke gegevens ontvangt Stichting KiBG? Welke routes leggen de gegevens af en wat houdt spiegelinformatie eigenlijk in? Hieronder een aantal veelgestelde vragen. In het document Uitleg gegevensverwerking Spiegelrapportages (2020) vind je nog meer informatie.

FAQ - Privacy

Waar gebruikt Stichting KiBG de gegevens van Vektis voor?

De gegevens die Stichting KiBG van Vektis ontvangt mogen alleen gebruikt worden voor vooraf opgestelde doelen. Deze zijn ook in de Overeenkomst Stichting KiBG 2020 opgenomen, zodat de zorgaanbieder bij het ondertekenen van de overeenkomst weet waarvoor zijn data gebruikt wordt.

Stichting KiBG verwerkt de gegevens voor het genereren van spiegelinformatie voor individuele keurmerkdragers, voor openbare rapportages over de GGZ op geaggregeerd niveau en voor het (verder) ontwikkelen van het Keurmerk Basis GGZ. Stichting KiBG deelt nooit spiegelinformatie van individuele keurmerkdragers met andere partijen.

Ontvangt KiBG persoons- en/of herleidbare gegevens?

Nee. De gegevens die Stichting KiBG ontvangt en beheert, zijn niet herleidbaar naar personen. Wij ontvangen alleen gegevens op organisatieniveau (zogenaamde 'geaggregeerde gegevens'). Deze gegevens worden door Vektis aan Stichting KiBG geleverd. De keurmerkdrager geeft hier toestemming voor in de Overeenkomst Stichting KiBG.

Wat doet Stichting KiBG om aan de geldende privacy-regelgeving te voldoen?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet waar organisaties per 25 mei 2018 aan moeten voldoen. Deze nieuwe wetgeving is in het leven geroepen om de bescherming van persoonsgegevens te kunnen garanderen binnen de EU. Veel onderwerpen in de AVG, en ook vanuit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunnen worden geborgd in een informatiebeveiligingssysteem op basis van ISO 27001.

Omdat Stichting KiBG geen persoonsgegevens beheert, is certificering niet nodig. Wel is het van belang om zorgvuldig met de beschikbare gegevens om te gaan. Omdat we hier grote waarde aan hechten wordt ieder jaar een externe audit uitgevoerd om te toetsen in hoeverre we aan de ISO27001 norm voldoen. Komen hier verbeterpunten uit? Dan worden die direct opgepakt en in de daaropvolgende audit opnieuw getoetst.

Welke maatregelen treffen jullie om informatiebeveiliging te borgen?

We hebben de volgende maatregelen getroffen om de informatiebeveiliging te borgen:

 • We hebben met alle betrokken partijen een Bewerkersovereenkomst afgesloten waarin de rechten en plichten met betrekking tot de gegevensverwerking zijn uitgewerkt
 • Alle medewerkers van Stichting KiBG tekenen een geheimhoudingsverklaring
 • De stichting heeft een informatiebeveiligingsbeleid en een autorisatiematrix
 • De data-uitwisseling met Vektis verloopt via een beveiligd portaal
 • De omgeving waar gegevens worden opgeslagen en getoond als rapportages is beveiligd conform de AVG-vereisten
 • Als we rapportages of inzichten daaruit versturen via email, maken we gebruik van ZIVVER - een tool voor beveiligd mailverkeer