Spiegelbijeenkomsten: tweede ronde met nieuwe data en thema’s

26-08-2021

De thema’s voor de tweede reeks spiegelbijeenkomsten zijn bekend. Keurmerkdragers kunnen aan de hand van hun nieuwe data in de online spiegelrapportage in gesprek over een aantal specifieke thema’s. Aanmelden voor de spiegelbijeenkomsten is vanaf nu mogelijk.

Keurmerkdragers zijn van harte welkom om samen in gesprek te gaan over onderstaande thema’s. Ook aanbieders die nog geen spiegelrapportage hebben ontvangen zijn welkom.

Alle data op een rijtje:

  • Maandag 20 september , 12.00-13.00 uur - Thema: Tijdig afronden
  • Donderdag 23 september, 17.00-18.00 uur - Thema: Aanmelding en wachttijd
  • Dinsdag 28 september, 16.00-17.00 uur – Thema: Chronische GBGGZ
  • Donderdag 30 september, 12.00-13.00 uur – Thema: GBGGZ en Vervolgzorg

Aanmelden spiegelbijeenkomst

Wilt u aan de hand van uw spiegelrapportage in gesprek over de thema’s? Meld je aan en leer van andere keurmerkdragers.

Spiegelrapportages

Keurmerkdragers krijgen minimaal één keer per jaar een individuele spiegelrapportage op maat of een rapportage op groepsniveau (als er minder dan 100 cliënten in de GBGGZ zijn behandeld in 2018 en 2019 samen). 

Zorgaanbieders die in 2021 voor het eerst het Keurmerk Basis GGZ dragen hebben nog niet eerder een spiegelrapportage ontvangen. Zij ontvangen tussen augustus en december een uitnodiging om de spiegelrapportage te bespreken.