Spiegelbijeenkomsten: inhoudelijke discussies en praktische tips

21-05-2021

De eerste twee spiegelbijeenkomsten waren een succes: actieve en enthousiaste deelnemers, mooie discussies en toepasbare tips. Dinsdag 25 mei is de laatste bijeenkomst in deze serie.

Tijdens de spiegelbijeenkomsten gaan keurmerkdragers met elkaar in gesprek over de inzichten en vraagstukken die voortkomen uit de spiegelrapportage. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten stonden de thema’s ‘Onvolledige behandeltrajecten en eHealth’ en ‘De kracht van kortdurend behandelen’ centraal.

De sfeer tijdens de (online) bijeenkomsten was open goed. Deelnemers durfden zowel kennis als uitdagingen te delen. Daardoor ontstonden mooie, inhoudelijke discussies, die weer leidden tot praktische tips waarmee deelnemers meteen aan de slag konden.

Spiegelbijeenkomst

Spiegelbijeenkomst 25 mei: Kansen bij op- en afschalen

Op dinsdag 25 mei is de laatste spiegelbijeenkomst van deze serie van drie. Het thema dat hier centraal staat is: Kansen bij op- en afschalen. Wil jij je nog aanmelden voor deze bijeenkomst? Stuur een mail naar info@kibg.nl. Deze bijeenkomst is inmiddels geweest. Je kan je niet meer aanmelden. 

In september 2021 vindt de volgende serie spiegelbijeenkomsten plaats.