Slotbijeenkomst Sterke Start

Het onderzoek Sterke Start is afgerond. De centrale vraag: waarom is een behandeling bij de ene cliënt wel effectief en bij de andere niet? De direct betrokkenen kregen onlangs al een sneak preview van de resultaten tijdens de slotbijeenkomst.

Uit eerder onderzoek bleek de invloed van onder meer geslacht, leeftijd en diagnose op de behandeluitkomst beperkt. In het onderzoek Sterke Start werd de invloed van transdiagnostische factoren als slaap, piekeren, traumatische gebeurtenissen en zelfregie onder de loep genomen. Zes GGZ-aanbieders droegen bij aan dit onderzoek, dat wordt geleid door Dr. Kim de Jong (Universiteit Leiden) en Prof dr. Bea Tiemens (Radboud Universiteit). KiBG ondersteunt de projectgroep. 

De onderzoeksfase is afgerond. Tijdens de slotbijeenkomst werd met een aantal betrokkenen gebrainstormd over een eerste analyse van de resultaten en wat deze mogelijk betekenen voor de dagelijkse praktijk. Van welke factoren is het bijvoorbeeld zinvol om deze goed in kaart te brengen of aan te pakken voorafgaand aan de behandeling? 


Nieuwsgierig naar de resultaten? Voor de zomer verwachten we deze te kunnen delen en op 12 juni a.s. verzorgen Kim de Jong en Bea Tiemens een sessie over het onderzoek tijden het KiBG Congres in Amersfoort.


KiBG Congres 2024 - de Kunst van Kort

Op woensdag 12 juni 2024 vindt het jaarlijkse KiBG Congres plaats. 

Bekijk bijeenkomst