Schriftelijke consultatie Keurmerk 2025

Het concept Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2025 is beschikbaar. De schriftelijke consultatie is daarmee geopend. De aanpassingen in het Keurmerk zijn vooral gericht op kortdurend behandelen in de monodisciplinaire setting, de inzet van digitale zorg en eHealth en het delen van kennis en ervaring op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen.

Bijdragen aan het Keurmerk 2025?

We ontvangen je input graag uiterlijk 29 mei

Stichting KiBG houdt continu de ontwikkelingen in de zorg op het gebied van de kortdurende generalistische GGZ in de gaten. Hiervoor voeren we door het jaar heen gesprekken met onze Keurmerkdragers en hebben we periodieke overleggen met de aangesloten zorgverzekeraars. Waar loopt men in de praktijk tegenaan? Waar liggen kansen? Dit vormt de basis van de inhoudelijke doorontwikkeling van het Keurmerk.

De onderwerpen ‘kortdurend behandelen’ en het ‘delen van kennis en ervaring’ zijn eind maart in twee bijeenkomsten besproken met Keurmerkdragers en zorgverzekeraars. Over het onderwerp eHealth is de adviescommissie Kortdurend Generalistisch Behandelen om advies gevraagd. Centrale vragen bij de onderwerpen waren: Waarom is dit onderwerp van belang voor de kortdurende generalistische GGZ en het Keurmerk? Dekken de voorgestelde kwalificatiecriteria in het Keurmerk de lading van het onderwerp? En vinden we de kwalificatiecriteria voldoende vooruitstrevend? De opbrengst van de bijeenkomsten is verwerkt in deze consultatieversie van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2025. Het advies van de Adviescommissie Kortdurend Generalistisch Behandelen wordt eind mei verwacht en tegelijkertijd verwerkt met de opbrengst van de consultatie.

Draag bij aan het Keurmerk 2025
Graag nodigen wij je uit om jouw deskundige en kritische blik te werpen op de concept normen en bijbehorende kwalificatiecriteria voor het nieuwe Keurmerk. Wij zijn erg geïnteresseerd in jouw mening en concrete verbetersuggesties!

De consultatieperiode duurt t/m 29 mei en je kunt deelnemen door het invullen van een digitaal vragenformulier. 

Bijdragen aan het Keurmerk 2025?

We ontvangen je input graag uiterlijk 29 mei


KiBG Congres 2024 - de Kunst van Kort

Op woensdag 12 juni 2024 vindt het jaarlijkse KiBG Congres plaats. 

Bekijk bijeenkomst