Schriftelijke consultatie Keurmerk 2022

13-01-2021

Het concept Keurmerk Basis GGZ 2022 is beschikbaar. De schriftelijke consultatie is daarmee geopend. De aanpassingen in het Keurmerk zijn dit jaar vooral gericht op het thema: het behoud van de kracht van de Basis GGZ. Graag ontvangen wij jouw mening en verbetersuggesties voor 15 februari 2021.

Bijdragen aan het Keurmerk 2022?

We ontvangen je input graag voor 15 februari 2021!

Het Zorgprestatiemodel en de Basis GGZ

Per 1 januari 2022 gaat het Zorgprestatiemodel de huidige bekostiging in de GGZ vervangen. Inmiddels is duidelijk dat de Basis GGZ in de eerste twee jaar van de nieuwe bekostiging herkenbaar zal blijven – de diagnosehoofdgroep en de huidige basis-ggz-profielen blijven in elk geval in 2022 en 2023 op de ggz-factuur vermeld staan. Maar: de huidige genormeerde tarieven, die uitgaan van een bepaalde duur van het behandeltraject, vervallen en daarmee vervalt de prikkel die nu (door veel partijen) als zeer belangrijk wordt gezien voor kortdurend generalistisch behandelen.

Op onze website vind je een beknopte samenvatting van de kern van het model.

Het behoud van de kracht van de Basis GGZ

Het is in het gezamenlijke belang van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de elementen die deze vorm van zorg zo krachtig maken te behouden. Daarom hebben we in het Keurmerk 2022 (nog) meer de focus gelegd op de elementen die van belang zijn om kortdurend generalistisch te behandelen. Zo borgen we, met elkaar, dat de kracht van de GBGGZ ook na 2022 behouden blijft.

Stuur ons jouw mening en verbetersuggesties (voor 15 februari 2021)

Klik op onderstaand digitale formulier om jouw input te geven. Je vindt hier per onderdeel een aantal consultatievragen. Daar waar je een mening hebt kan je deze kwijt in je reactie op de vragen – je hoeft niet alle vragen te beantwoorden.

Naar het digitale formulier van de schriftelijke consultatie: www.kibg.nl/consultatie.

Alle input wordt overwogen en waar mogelijk verwerkt. In april 2021 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2022 gepubliceerd op deze website.