Reminder: aanmelden én voortzetten Keurmerk Basis GGZ 2021

Zorgaanbieders die het Keurmerk Basis GGZ 2020 dragen kunnen aangeven of zij het Keurmerk willen voortzetten in 2021. Ook zorgaanbieders die het keurmerk nog níet dragen, kunnen het Keurmerk 2021 aanvragen. Dit is mogelijk tot 31 oktober 2020.

Zorgaanbieders die op dit moment het Keurmerk 2020 dragen hebben op 9 juli een mail ontvangen over het voortzetten. Zorgaanbieders die nog geen Keurmerk hebben en dit wel willen aanvragen, kunnen dat doen via onderstaand aanvraagformulier.

Het aanmeldformulier is inmiddels gesloten. 

 

Vanaf september: voorbereidende informatie voor zelfevaluatie

Het is van belang om op tijd aan de slag te gaan met de normen en criteria. De zelfevaluatie gaat in december van start. Vanaf september informeren wij keurmerkdragers over de verschillende normen en criteria – hoe geef je hier invulling aan? We bieden in een reeks berichten informatie en inspiratie.

Normen en criteria 2021

Het Keurmerk 2021 omvat 6 normen. In het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2021 staan alle cliëntbelofte, normen en kwaliteitscriteria beschreven. De kwaliteitscriteria beschrijven hoe de keurmerkdrager moet aantonen dat hij invulling geeft aan de norm. In het toetsingskader is dit in meer detail beschreven.

In het handboek staat ook in het kort beschreven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het Keurmerk 2020. Mogelijk gelden bij de kwalificatie vrijstellingen voor keurmerkdragers 2020 – hierover volgt later dit jaar nadere informatie.