Uit de praktijk

Hier belichten we voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van kortdurend generalistisch behandelen. Voorbeelden van aanbieders die actief en innovatief aan de slag zijn met een project of onderwerp en daarmee anderen willen inspireren.

Samen

Psynet – het platform van de cliënt voor zijn hele zorgnetwerk

OZO-PsyNet is een platform waarop iemand veilig kan communiceren met zijn hele netwerk.

Lees verder
bridge

Van SGGZ naar GBGGZ zonder verlies van kwaliteit

Er zijn methodes en type behandelingen uit de Specialistische GGZ die ook in de Basis GGZ kunnen worden toegepast.

Lees verder
samen wachten

Samen wachten, samen herstellen – de inzet van ervaringsdeskundigen

Cliënten in gesprek laten gaan met ervaringsdeskundigen werkt therapeutisch en zorgt ervoor dat cliënten de tijd tussen aanmelding en behandeling kunnen overbruggen.

Lees verder
Ervaring delen

Cliënten stimuleren hun ervaring te delen

Door cliënten te stimuleren een review achter te laten op Zorgkaart Nederland, krijg je inzicht op de verbeterpunten.

Lees verder
Welshop

De Welshop: online producten voor mentale gezondheid

De Welshop is een website met verschillende producten en diensten om de mentale gezondheid van mensen te ondersteunen.

Lees verder
mindfit

Goed voorbereid op het eerste gesprek met de Welkomstmodule

Mindfit biedt cliënten een welkomstmodule om alvast aan de slag te gaan met eigen regie en eigen verantwoordelijkheid.

Lees verder
Actief

Cliënten effectief activeren, samen met de fysiotherapeut

Om mensen te activeren is Pepas een unieke samenwerking gestart met een fysiotherapeut.

Lees verder
Minfit

Salutogenese – mentaal welbevinden als specifiek behandeldoel

Mindfit richt zich naast het behandelen van klachten ook op het verhogen van mentaal welbevinden.

Lees verder
Samenwerken

Gemeente en Basis GGZ: samenwerken in re-integratie

De kans op een succesvolle re-integratie neemt toe bij een goede samenwerking tussen de gemeente en Basis GGZ.

Lees verder
Werkboek

Werkboek voor cliënten

eHealth biedt veel mogelijkheden om cliënten aanvullend te ondersteunen.

Lees verder