Uit de praktijk

Hier belichten we voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van kortdurend generalistisch behandelen. Voorbeelden van aanbieders die actief en innovatief aan de slag zijn met een project of onderwerp en daarmee anderen willen inspireren.

Basissparen

Basissparen, het sparen van minuten

Wat doe je met ongebruikte behandelminuten en hoe kan je daar de zorg mee verbeteren?

Lees verder
bridge

Van SGGZ naar GBGGZ zonder verlies van kwaliteit

Er zijn methodes en type behandelingen uit de Specialistische GGZ die ook in de Basis GGZ kunnen worden toegepast.

Lees verder
Minfit

Salutogenese – mentaal welbevinden als specifiek behandeldoel

Mindfit richt zich naast het behandelen van klachten ook op het verhogen van mentaal welbevinden.

Lees verder
Werken

Behandelhulp.nl - behandeltools beschikbaar voor iedereen

Behandelhulp.nl maakt bestaande tools beschikbaar voor alle behandelaren en cliënten.

Lees verder