Wat doe jij met en tijdens wachttijden?

Als je psychische hulp nodig hebt krijg je vaak te maken met wachttijden. Hier is gedeeltelijk niet aan te ontkomen, maar een Keurmerkdrager heeft wel aandacht voor de wachttijd. Keurmerkdragers moeten aantonen hoe zij de wachttijd zo kort mogelijk houden én dat cliënten tips en/of handvatten krijgen om tijdens de wachttijd te werken aan de mentale gezondheid. Wat kan jij doen en wat levert het de cliënt op? We delen een aantal tips en handvatten die je kan gebruiken.

Lange wachttijden in de GGZ: het is een veel voorkomend probleem. Hoewel de wachttijden in de Basis GGZ veelal korter zijn, is het wel van belang dat er aandacht voor is. Zorgaanbieders die het Keurmerk Basis GGZ dragen dienen bij norm 1 ‘Tijdige zorg en Samen beslissen’, aan te geven hoe zij aandacht besteden aan de wachttijden. Hoe bijvoorbeeld? We geven een aantal mooie voorbeelden uit de zelfevaluaties van afgelopen jaar.

Kleine acties dragen bij aan kortere wachttijd

Zorgaanbieders hebben de wachttijden niet volledig zelf in de hand, maar kleine acties dragen wél bij aan kortere wachttijden. Dit zien wij ook terug in de zelfevaluaties. Een cliënt direct na aanmelding alvast even bellen voor een korte kennismaking zorgt ervoor dat je onterechte verwijzingen eerder opmerkt. Ben je door samen te werken goed op de hoogte van wachttijden van andere GGZ-aanbieders in de regio? Dan kan je cliënten wijzen op een aanbieder die sneller of passendere hulp biedt. Het zijn kleine acties die zorgen voor kortere wachtlijsten en aandacht voor de cliënt.

“Boncura heeft een flexibele schil van personeel die desgevraagd extra uren kan leveren ten behoeve van piekdrukte.”

Rob Los (Boncura GGz)

Flexibele inzet van personeel

Boncura GGz houdt de wachttijd zo kort mogelijk door de flexibele inzet van personeel. “Tijdens het wekelijkse multidisciplinair overleg worden alle nieuwe aanmeldingen besproken. Deze worden binnen Boncura bij voorkeur verdeeld tussen de regiebehandelaren. Als deze vol zijn kan er gekozen worden om de medebehandelaar de intake te laten afnemen en het gesprek met regiebehandelaar aansluitend korter te laten plaatsvinden.” Een ander voorbeeld is het gebruik van groepsbehandelingen. “Als er onvoldoende capaciteit is wordt er gekozen om personele inzet voor individuele behandelingen om te zetten naar groepsbehandelingen, daar waar mogelijk.”

Tips voor kortere wachttijden op een rijtje:

 • Bel cliënten kort na aanmelding op voor een screeningsgesprek. Is het een onterechte verwijzing? Geef dit aan bij de cliënt en verwijs door naar een andere zorgaanbieder.
 • Zorg voor een slimme planning. Plan tijd voor intakegesprekken door in de agenda van behandelaren om zodoende de doorstroming te bevorderen.
 • Zorg voor goede regionale samenwerkingen. Ben je op de hoogte van de wachttijden van andere zorgaanbieders? Wellicht kan iemand anders de cliënt eerder helpen.
 • Heb je niet voldoende personeel? Kijk of je een individuele behandeling kan omzetten naar een groepsbehandeling.
 • Kijk binnen de praktijk of er collega’s zijn die flexibele werktijden willen en mogelijk in de avonduren of het weekend willen werken.
 • Zorg voor een goede samenwerking met de POH-GGZ, de SGGZ en mogelijk de wijkteams. Heeft de cliënt andere zorg dan Basis GGZ nodig? Zorg ervoor dat je kan schakelen met andere partijen.
 • Kijk of je het intakeproces kan verkorten. Mogelijk kan de cliënt thuis al vragenlijsten invullen.

Alvast aan de slag tijdens de wachttijd

Tijdens de wachttijd kan de cliënt alvast aan de slag met de mentale gezondheid. Keurmerkdragers dienen de cliënt hier tips en/of handvatten voor te geven. Denk hierbij aan het bieden van psycho-educatie, het gebruik van eHealth of de inzet van ervaringsdeskundigen. Zorg ervoor dat de cliënt zijn tijd nuttig kan besteden. Het gaat hierbij om (laagdrempelige) tips en handvatten. Je hoeft de cliënt nog niet te begeleiden als er geen behandeldossier is geopend.

We hebben een aantal tips en handvatten verzameld die helpen de wachttijd zo kort mogelijk te houden en de wachttijd voor cliënten nuttig te besteden:

Tips om cliënten te helpen de wachttijd nuttig in te vullen op een rijtje:

 • Bied de cliënt psycho-educatie aan. Zo krijgt de cliënt alvast meer achtergrondinformatie over zijn klachten.
 • Start alvast een eHealth module voor de cliënt. Er bestaan verschillende eHealth platforms waar je een welkomstmodule kan starten voor de cliënt.
 • Laat de cliënt kort voor het intakegesprek alvast de ROM-vragenlijsten invullen.
 • De cliënt kan een dagboek bijhouden waarin klachten en activiteiten worden beschreven.
 • Heb je ervaringsdeskundigen in de praktijk? Koppel de cliënt aan een ervaringsdeskundige, zodat de cliënt contact kan houden met iemand tijdens de wachttijd.
 • Stuur de cliënt meer informatie over de behandeling.
 • Kijk of je op basis van de behandelvorm al een opdracht kan meegeven. Ga je het KOP-model gebruiken? Stuur alvast informatie toe over dit model en geef een opdracht mee over het deels invullen van dit model.

De inzet van ervaringsdeskundigen

meer ideeën opdoen over het inzetten van ervaringsdeskundigen tijdens de wachttijd? Lees het praktijkvoorbeeld met Novadic-Kentron over ‘Samen wachten, samen herstellen’.