Samenwerken in de Basis GGZ

Meer tijd besteden aan je cliënt? Werk samen. Hoge administratieve lasten? Werk samen. Innoveren? Werk samen. Werk samen en deel de lasten, werk wachtlijsten weg en ga van idee naar uitvoering. Met samenwerken bereik je meer. Hier staan slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden; een eHealth aanbod, het product Eleo, een gezamenlijke praktijk. De sleutel naar succesvol samenwerken? Start vanuit een gemeenschappelijk doel.


PRO Praktijksteun: eHealth, een regionaal aanbod

 

“Wil je een goed zorgaanbod? Dan is regionale samenwerking, vanuit een gemeenschappelijke visie, noodzakelijk”

Rudolf Keijzer
PRO Praktijksteun

eHealth een kostenpost? Basis GGZ-praktijken die regionaal samenwerken spreiden de kosten, hanteren meer eHealth en werken efficiënter. PRO Praktijksteun maakt het waar. PRO faciliteert eHealth-platformen voor regionale GGZ-netwerken. Judith van Haare en Rudolf Keijzer (PRO Praktijksteun) pleiten: “Doe het niet alleen; sluit je aan bij lokale, regionale of andere netwerken.”

GGZ netwerk

PRO Praktijksteun verzorgt samen met huisartsen POH-GGZ zorgverlening in de regio’s Brabant en Noord-Limburg. De POH-GGZ overziet hele netwerk, van huisarts tot specialistische GGZ, en voelt de behoefte aan samenwerken, ook met eHealth.

“Stel je voor,” begint projectcoördinator Judith op het kantoor van Praktijksteun in Eindhoven, “je begint gesprekken bij een POH-GGZ en start met een eHealthmodule. Na twee gesprekken blijkt dat de Generalistische Basis GGZ goed bij je past. Je stapt over. De psycholoog werkt op een ander platform, soms met dezelfde soms met een andere eHealth-aanbieder, waardoor je weer opnieuw moet beginnen. In het slechtste geval begin je opnieuw met dezelfde eHealth-module. Daarom biedt PRO Praktijksteun het hele GGZ-netwerk in de regio één en hetzelfde eHealth-platform.”

Hetzelfde eHealthplatform

Waarom samenwerken? Rudolf is hierin helder:

  • “We moeten wel samenwerken, want in een regio werken veel verschillende zorgaanbieders, van instelling tot zelfstandige, van medebehandelaar tot zzp’er.
  • POH-GGZ en de Generalistische Basis GGZ ervaren dat het aantal en de zorgvraagzwaarte van cliënten toeneemt; vaak bestaat het traject van de cliënt uit meer dan één station.
  • Door het gebruik van eHealth is er meer behandeltijd en is de behandeling effectiever. Door de inzet van hetzelfde eHealth-platform continueert een cliënt bij de overgang van bijvoorbeeld de POH-GGZ naar de GBGGZ zijn modules en vragenlijsten. Sterker nog, de wachttijd hanteert de cliënt als voorbereidingstijd.”

Regionale commissies bepalen

Regionaal hetzelfde eHealth-platform hanteren vraagt om afstemming van zorgverleners. Regionale “commissies van wijze mensen” stemmen af welke eHealth de regio inzet. De zorggroep van huisartsen coördineert en POH-GGZ, bestuurders van zorggroepen en GGZ-aanbieders vormen samen wat zij noemen “de regionale commissie van wijze mensen”.

De regionale commissie bepaalt de aanbieder van eHealth en welke instrumenten van die aanbieder ze regionaal graag inzetten. “PRO Praktijksteun koopt namens de regio bij één aanbieder de eHealth in en faciliteert het regionale platform. Iedere zorgaanbieder in het netwerk zet de eHealth vanuit dit platform in, zonder extra kosten,” legt Rudolf uit. “Er is financiering voor eHealth beschikbaar voor de POH-GGZ. Met deze financiering kunnen wij als PRO Praktijksteun de eHealth inkopen.”

Bekijk ook de PRO Praktijksteun film over eHealth financiering.

Gezamenlijk doel

Wat nu als je als GGZ-aanbieder al eHealth inkocht? Rudolf: “Natuurlijk lijkt het zonde van eerdere investeringen, maar op de lange termijn levert dit winst op, ook financieel. De overgangsperiode is voor sommigen lastig, maar een regionaal netwerk heeft een lange termijn doel voor ogen.”

Judith voegt hier aan toe: “We helpen iedere aanbieder bij de overgang met training, implementatie en natuurlijk een regionale helpdesk voor de professional en cliënt. Het feit dat er een gemeenschappelijk doel is, zorgt voor een goede verankering in de regio.”

Toekomst

Over de (digitale) toekomstplannen van PRO Praktijksteun zegt Judith: “We faciliteren regionale samenwerking graag in meer regio’s. Vanuit Eindhoven zijn de eerste regio’s in Brabant en het noorden van Limburg, en deze formule past in heel Nederland. Ons toekomstbeeld: door het hele land regionale samenwerkingen met iedere GGZ-aanbieder in een netwerk. Dan is er voor iedere cliënt het beste aanbod.”


Eleo: langer behandelen in de Basis GGZ

Indigo Midden Nederland, Centiv, Mindfit en CZ

“Het delen van je kernwaarden is de basis van samenwerking. Er ontstaat wederzijds begrip. We leren dat onze kernwaarden helemaal niet zo verschillend zijn.”

Marieke Verlee
CZ

Benutten we de Basis GGZ genoeg? Meer Basis GGZ betekent minder SGGZ. Volgens Indigo Midden Nederland, Centiv, Mindfit en zorgverzekeraar CZ moeten meer mensen de SGGZ uit en de Basis GGZ in. Samen ontwikkelen ze het product “Eleo’. Eleo is een uitgebreider product dan intensief, maar korter dan een traject in de SGGZ. “Met Eleo behandelen we meer mensen tegen lagere kosten” zegt Wouter Hoge (Centiv) enthousiast.

Goede samenwerking aanbieder en verzekeraar

De samenwerking tussen de zorgaanbieders en de zorgverzekeraar verloopt volgens Wouter goed: “We hebben eerst samen uitgedacht wat we willen; wat is ons gezamenlijke doel? Wij als zorgaanbieders en de zorgverzekeraar streven hetzelfde na: zoveel mogelijk mensen goed helpen.”

Marieke Verlee (CZ) ziet het delen van je kernwaarden als de basis van samenwerking: “Er ontstaat wederzijds begrip. We leggen onze belangen op tafel, die zijn helder. De andere partijen vertellen wat zij nastreven en we houden rekening met elkaar. Het is grappig; we leren dat onze kernwaarden helemaal niet zo verschillend zijn.”

Meer korter behandelen

Wouter verwacht resultaat van Eleo: “We behandelen mensen langer in de Basis GGZ omdat we een groep mensen daar het beste kunnen helpen. We behandelen mensen met bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen korter dan in de SGGZ, met hetzelfde resultaat.”

Wil de verzekeraar dit ook? “CZ wil dit ook,” beaamt Marieke, “alleen als we aantonen dat mensen uit de SGGZ blijven door Eleo. Het is de taak van de verzekeraar om de zorg betaalbaar te houden. Met kortere behandelingen dalen de kosten en ontstaat er ruimte. Daarom werken we mee; Eleo is een initiatief dat de toegankelijkheid verbetert, tegen lagere kosten en met behoud van kwaliteit.”

Eleo voor mij beschikbaar?

CZ, Centiv, Indigo Midden Nederland en Mindfit schreven Eleo in bij de NZa als innovatieproduct en werken er drie jaar mee. De NZa beoordeeld na drie jaar of Eleo beschikbaar komt voor andere Basis GGZ aanbieders.

De samenwerking van drie GGZ instellingen met een zorgverzekeraar leidt dan tot een wijziging in de regels van de Basis GGZ. Een systeemverbetering vanuit de praktijk door samenwerken.


De Tuinstraat: Effectiever werken? Kom je kamer uit.

 

“Samenwerken houdt ons up-to-date.”

Frouke Wouts
De Tuinstraat

Waarom heb jij voor het vak gekozen? In je behandelkamer zitten? Vrijgevestigde psychologen Jojanneke Horstman, Emilie Smeets en Froukje Wouts investeren tijd in samenwerken en benutten de kracht van nieuwe ideeën. De samenwerking geeft plezier en lucht, maar het blijft hard werken in de Basis GGZ.

Jojanneke neemt plaats aan de keukentafel en legt uit wat samenwerken haar oplevert: “Ik zit nu lekkerder in mijn vel en ben ervan overtuigd dat ik betere zorg lever. Waarom? Buiten de uren die wij besteden aan cliënten investeren wij nu tijd in verbreding en verdieping. En dat hebben we hard nodig. Afstand nemen is de sleutel tot beter en efficiënter werken.”

Meer vrijheid

Het jaar is 2014. Jojanneke, Emilie en Froukje vinden elkaar in dezelfde ambitie: de psychologie én de Basis GGZ naar een hoger niveau tillen. “We werken in eerste instantie samen uit noodzaak; er komt zoveel kijken bij het runnen van een praktijk, alleen is dat niet te doen,“ gaat Jojanneke verder. De Binnenplaats ontstaat. Het drietal behoudt ieder de eigen praktijk. Voor de buitenwereld ontstaat één praktijk.

“De eigen praktijk biedt ons meer vrijheid”, benadrukt Emilie. “Wij zijn ondernemers omdat we zaken graag zo veel mogelijk zelf bepalen. Wij discussiëren over psychologie in plaats van over onze eigen zaak. Een Basis GGZ-praktijk runnen is nog steeds hard werken, maar de samenwerking biedt mij ruimte. Vanochtend heb ik bijvoorbeeld overlegt over groepstherapie in de Basis GGZ.”

Verlaat je comfortzone

Alleen een praktijk runnen? Emilie vraagt zich nu af hoe zij dat ooit klaarspeelde. “Psychologen die alleen behandelen, dat is niet te doen. Wij bespreken wekelijks casuïstiek en houden elkaar scherp. Dankzij onze eigen expertise leer je van elkaar en werk je efficiënter.”

“Ja, wij versterken elkaar.” Froukje besteedt een deel van haar tijd aan bijeenkomsten, congressen en vakliteratuur. “Samenwerken houdt ons up-to-date. In je eentje verdwijnt de zuurstof uit de behandelkamer. En nog erger: je blijft hangen in je comfortzone.”

Kortere wachttijden

Jojanneke, Emilie en Froukje hebben nu tijd over voor eigen ideeën en nieuwe plannen. Emilie schuift bijvoorbeeld aan bij de ‘regionale taskforce wachttijden verkorten’. Daar werkt zij met SGGZ instellingen en komt op voor de belangen van de Basis GGZ. “Vanuit idealistisch oogpunt neem ik deel aan het overleg. Mensen moeten zo snel mogelijk een behandeling krijgen.”

Froukje is trots op de opleidingsplek die het drietal aanbiedt: “Het is uniek dat we als vrijgevestigden een PIOG hebben. Eigenlijk is dat gek; de helft van de psychologen in de Basis GGZ werkt bij een kleine praktijk of zelfstandig, terwijl alle opleidingsplekken bij grote instellingen zijn. Wij leiden een PIOG op tot generalist.”

Verbeter de Basis GGZ

Samenwerken vereist een investering in tijd en geld. De gecombineerde praktijk heeft zelfstandigen in dienst die meer verdienen dan zijzelf. Volgens Jojanneke is dat een bewuste keuze: “Wij doen dit omdat wij er gelukkig van worden. Vanuit idealisme leveren wij betere zorg en dat voelt goed. Samen verbeteren wij het vak en de Basis GGZ. We behandelen zelf maximaal vijf of zes cliënten per dag en benutten de resterende de tijd voor andere projecten. Dat is niet-declarabele tijd.”

“Kijk verder dan je eigen kamer en laat je ideeën tot bloei komen.” Froukje is vastberaden. “Ga samenwerken of sluit je bij een netwerk aan. Beperk je jezelf tot alleen behandelen, dan verlies je perspectief en werkplezier.”


Waarde voor de Basis GGZ

Voor een goed zorgaanbod is regionale samenwerking, vanuit een gemeenschappelijke visie, noodzakelijk. Samenwerken kan leiden tot een systeemverbetering - een wijziging in de regels die ontstaat vanuit de praktijk. Door je expertise te delen leer je van elkaar en werk je efficiënter. Beperk je jezelf tot alleen behandelen, dan verlies je perspectief en werkplezier.