Psynet – het platform van de cliënt voor zijn hele zorgnetwerk

OZO-PsyNet is een platform waarop álle betrokkenen rondom een cliënt hun relevante gegevens en acties met elkaar delen. Een veilig digitaal netwerk, waarover de cliënt de controle heeft en bepaalt wie zich aansluit. Met OZO-PsyNet breng je het zorgnetwerk in kaart. Daar deel je wat nodig is en weet je meer. Zo wordt jouw zorg beter.

Wij denken dat meer weten betere zorg oplevert”

Ouiam Derkaoui – El Hodayebi en Linda Staal (OZO-Psynet)

Ouiam Derkaoui-El Hodayebi en Linda Staal (OZO-PsyNet): “OZO-PsyNet is een platform waarop iemand veilig kan communiceren met zijn hele netwerk (zorgverleners, naasten, familie en de cliënt zelf). De cliënt beheert zijn eigen account; hij bepaalt dus zelf wie er toegang tot het account heeft. Binnen het account kan alle informatie worden afgeschermd door verschillende rollen te benoemen en informatie af te schermen voor wie dat niet hoeft te weten; de cliënt bepaalt.”

“Cliënt A kan bijvoorbeeld zijn psycholoog, huisarts, apotheek, partner, moeder, werkgever etc. toevoegen aan zijn OZO-PsyNet-account. Na een sessie bij de psycholoog zijn er acties afgesproken. De psycholoog zet het in zijn account en de cliënt deelt dit met zijn partner en werkgever zodat die er ervan op de hoogte zijn. Op deze manier zorgt OZO-PsyNet voor een goede uitwisseling van informatie.”

“OZO-PsyNet is ontstaan in Utrecht. Er werd wel overlegd over een cliënt, maar weinig met de cliënt. Door dit platform kunnen zorgverleners met elkaar communiceren met en over een cliënt en kan de cliënt dit allemaal inzien. Sterker nog: de cliënt bepaalt wie het allemaal ziet.”

Ouiam Derkaoui – El Hodayebi
Consultant
Linda Staal
Consultant

Behandelinformatie & berichtencentrum

“De cliënt en zorgverleners bepalen samen wat er wel en niet op OZO-PsyNet komt. Momenteel wordt het veel gebruikt voor:

  • Het versturen van berichten en het stellen van hulpvragen
  • Het samenstellen van één geïntegreerd behandelplan
  • Documenteren van al geprobeerde behandelingen/medicatie
  • Opstellen van doelen en deze volgen
  • Overzicht maken van alle ondersteuning die iemand ontvangt
  • Een up-to-date crisisplan

Het berichtencentrum, voor het versturen van berichten en stellen van hulpvragen, wordt momenteel het meeste gebruikt.”

Familie, naasten én zorgverleners beter op de hoogte

“Voor de Basis GGZ biedt dit enorme kansen; het belang van de naasten en familie betrekken wordt overal erkend, maar in de praktijk is dit moeilijk. Met OZO-PsyNet is dit makkelijker. Via het platform worden ze op de hoogte gehouden van alle afspraken en relevante gegevens, afhankelijk van de rollen en toegang die ze van de cliënt toebedeeld hebben gekregen.”

“Alle zorgverleners uit de regio’s die actief zijn kunnen een account aanvragen voor OZO-PsyNet. De cliënt kan hen dat toevoegen aan zijn account. Huisarts, POH-GGZ, Basis en Specialistische GGZ maar bijvoorbeeld ook het buurtteam, de fysiotherapeut en de thuiszorg. Zorgverleners communiceren eenvoudig en veilig onderling, met de cliënt er digitaal bij. De cliënt kan er dan bijvoorbeeld weer voor kiezen om deze gegevens te delen met zijn naasten.”


Is OZO-PsyNet een soort persoonlijk gezondheidsdossier?

“Nee, OZO-PsyNet is puur bedoeld voor de communicatie van het complete netwerk met als middelpunt de cliënt. Het vervangt dus niet andere dossiers en systemen die zorgverleners momenteel al gebruiken. We maken hier wel zoveel mogelijk links mee zodat er gemakkelijk van het dossier naar OZO-PsyNet kan worden geschakeld. Voordeel hiervan is dat een zorgverlener geen duur systeem hoeft te vervangen; alles wat je nodig hebt om te beginnen is een account bij OZO-PsyNet. Alle cliënten die jou hebben toegevoegd aan hun account zie je via je eigen account.”

Cliënten krijgen meer regie

“Alle cliënten die wij er over spreken zijn meteen enthousiast! Ze kunnen rustig nalezen wat er is besproken en door dit te delen met naasten kunnen ze hun eigen situatie goed uitleggen. Doordat cliënten zelf meer regie hebben pakken ze ook meer eigen verantwoordelijkheid. We horen ook dat cliënten het geruststellend vinden dat bijvoorbeeld de crisiskaart nu bij hun hele netwerk bekend is.”

Lees hier meer over de ervaring van een cliënt.

“De cliënt pakt meer zijn eigen verantwoordelijkheid en hoeft zijn verhaal niet te herhalen. De communicatie met het netwerk, zowel zorgverleners als de naasten, verbetert en vragen rondom de behandeling en oefeningen kunnen makkelijk worden gecommuniceerd met de cliënt. Vragen beantwoorden van een cliënt kost een behandelaar misschien wel iets meer tijd, maar de behandeling kan hierdoor korter en efficiënter.”

Toekomst

implementatie, groei en koppeling met andere systemen

“OZO-PsyNet is pas sinds begin 2018 live. Het wordt nu door ongeveer 350 behandelaren en 400 cliënten gebruikt. Deze aantallen moeten nog hard gaan groeien en daarom zijn we gericht op implementeren in de praktijk. Voor het account van een cliënt is de grote meerwaarde dat het hele netwerk op het platform zit. Als er bijvoorbeeld een huisarts of een psycholoog niet participeert moet hier buiten het platform mee worden gecommuniceerd, waardoor een groot voordeel van het platform wegvalt. In sommige buurtteams wordt daarom in het gehele team afgesproken om OZO-PsyNet te gebruiken. Als bestaande netwerken hierover afspraken maken helpt dat de implementatie enorm.”

“Naast groei is koppelen met relevante systemen een speerpunt voor de toekomst. OZO-PsyNet kan al koppelen met bijna alle systemen van de huisartsen en we willen dit dus verder uitbouwen. Doordat wij de koppelingen al klaar hebben liggen, kunnen de andere systemen als ze dat willen makkelijk aansluiten. Maar ook de ontwikkelingen rondom PGO’s houden we uiteraard goed in de gaten. OZO-PsyNet heeft veel potentie in het gedachtegoed van de cliënt centraal zetten.”

“OZO-PsyNet werkt ook samen met HAN aan een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van een digitaal zorgnetwerk, zoals OZO-PsyNet, op de gezondheid van mensen en start met een actieonderzoek voor de doorontwikkeling van de crisis- en hulpkaart.”

Klik hier voor de website van Psynet


Waarde voor de Basis GGZ

Via OZO-PsyNet verloopt de communicatie in het gehele netwerk van de cliënt efficiënt; er wordt geen waardevolle informatie gemist en een verhaal hoeft maar één keer verteld te worden. Als behandelaar heb je gemakkelijker contact met het netwerk van de cliënt. De cliënt heeft meer eigen regie en verantwoordelijkheid in zijn behandeling. Ook kan er buiten de sessies om veilig contact zijn.