Ontschotting: integrale aanpak dwars door S-, GB-GGZ en WMO

Tjeerd Nijboer is 15 jaar geleden voor zichzelf begonnen met het idee meer samenhang in het zorgaanbod te bieden. Nijboer vertelt over hoe dit bij Pi-groep heeft geresulteerd in Het Trainingshuis®; een aanpak over de schotten heen, inclusief innovatief financieringsinstrument.

“Het doel van Pi-groep met dit zorgconcept is één indicatie en één zorgbudget waarmee de cliënt zo snel als mogelijk weer zelfstandig kan leven, wonen en werken.”

Tjeerd Nijboer (Pi-groep)

Tjeerd Nijboer
Directeur-bestuurder (Pi-groep, Drachten)

Tjeerd Nijboer (Pi-groep): “Pi-groep richt zich met name op jongeren en jongvolwassenen. Het gaat om personen die vastgelopen zijn en weer graag mee willen doen in de samenleving maar dit op eigen kracht niet lukt. Door ervoor te zorgen dat deze jongeren hun leven weer op de rails krijgen en hen klaar te stomen voor de maatschappij, hebben ze hier voor de rest van hun leven profijt van en betaalt de investering in deze groep zich dubbel en dwars terug.”

Werken aan zorg, integratie, scholing, een baan

“Pi-groep heeft voor deze doelgroep het Trainingshuis® ontwikkeld en gebouwd. Een huis dat bewust in een woonwijk is gebouwd, refererend aan het idee van sociale inclusie. Samen met de boerderij die tegenover het Trainingshuis staat is een unieke zorgconcept ontstaan waar tegelijk aan zorg, integratie, scholing of het vinden van een baan gewerkt wordt met als doel cliënten duurzaam te laten uitstromen. In ons matched care programma krijgen cliënten op hen persoonlijk toegepaste begeleiding naar zelfstandig wonen en functioneren, scholing en hulp naar een betaalde baan. Cliënten blijven maximaal 2 jaar in het Trainingshuis®.”

“Omdat dit, voor zover wij weten, een uniek concept is, zijn we zelf ook benieuwd naar de daadwerkelijke effecten. We laten het effect van deze aanpak wetenschappelijk onderzoeken door het Louis Bolk Instituut.”

De financiering: Health Impact Bond (HIB)

“Doordat onze aanpak dwars door de schotten van SGGZ , GBGGZ en WMO gaat, levert dit de nodige problemen op met de financiering; het stelsel is hier immers niet op ingericht. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden.”

“We bereiden nu samen met onder andere zorgverzekeraar De Friesland en de gemeente Drachten een Health Impact Bond voor. Een Health Impact Bond (HIB) is een innovatief financieringsinstrument om innovaties in de zorg mogelijk te maken en opschaling van effectieve interventies te realiseren. Bij een HIB investeert een private partij in een interventie en krijgt alleen rendement als deze interventie succesvol is en de verzekeraar en/of overheid hiermee geld bespaart. Door middel van een ‘impact scan’ brengen we de doelgroep, de interventie en de hierboven genoemde effecten in kaart. De volgende stap zal een maatschappelijke kosten baten analyse zijn.”


Waarde voor de Basis GGZ

De integrale aanpak van Pi-groep leidt niet alleen tot positieve resultaten voor de doelgroep, maar levert bovendien kostenbesparingen bij gemeenten en zorgverzekeraars op. Een Health Impact Bond kan ook voor andere initiatieven die opereren over de schotten heen een mogelijkheid bieden om dit te financieren.

Lees meer over de Health Impact Bond >>