De zelfevaluatie: lust of last?

In 2020 vulden 346 GBGGZ-aanbieders de zelfevaluatie voor het Keurmerk Basis GGZ in. In deze vragenlijst moeten zorgaanbieders toelichten dat en hoe zij invulling geven aan de normen van het Keurmerk. Een ‘noodzakelijk kwaad’ en administratieve last... of juist niet? Drie keurmerkdragers vertellen hoe zij omgaan met de zelfevaluatie.

Zorgaanbieders die het Keurmerk dragen krijgen een financiële vergoeding van zorgverzekeraars. Voor velen is dit in eerste instantie ook de reden om het Keurmerk aan te vragen. Het is prettig dat er op deze manier één lijn is aangebracht in de kwaliteitseisen van verschillende zorgverzekeraars, maar wat heb je als zorgaanbieder er verder aan? Maud van den Elsen (Psyworks): “Van tevoren vroeg ik mij wel af of er meerwaarde voor mij zou zijn.”


“De zelfevaluatie is een zinnig instrument”

Maud is sinds 2020 keurmerkdrager. “Ondanks mijn twijfels vooraf, heb ik het invullen van de zelfevaluatie als inzichtelijk en zinvol ervaren. De zelfevaluatie vind ik een zinnig instrument. Het helpt om stil te staan bij facetten die, naast de inhoud van de behandeling, ook een grote rol spelen bij aansluiting bij de cliënt en een professionele praktijkvoering. Met name de ondersteuning bij het continu gebruiken van cliëntervaringen voor het verbeteren van de geboden zorg spreekt mij hierin aan.” 

Noëlle Groen (Psychologiepraktijk Leonardus) heeft het Keurmerk al sinds 2016 en onderschrijft dit: “Door kritisch naar verschillende punten in het zorgproces te kijken en dit te beschrijven ontstaat een meer gefundeerd inzicht bij mij over wat we doen, hoe we het doen, waarom we het doen en hoe we bepaalde dingen anders of beter zouden kunnen doen.” 

"Als vrijgevestigde psycholoog loop je toch het gevaar om in je eigen visie te blijven hangen. De zelfevaluatie helpt om hier even goed en kritisch naar te kijken en weer te verbeteren."

Maurits van Zijl
TiM Psychologie

Vooruitkijken, verder verbeteren en transparantie

Maurits van Zijl (TiM Psychologie) ervaart nog een toegevoegde waarde van de zelfevaluatie: “Het helpt mij te focussen op waar wij naar toe willen met onze praktijk. Ik word geholpen om na te denken over de processen en bijvoorbeeld wat mijn doelen zijn voor volgend jaar.”

Noëlle vindt naast reflectie, nieuwe inzichten en ideeën, ook transparantie belangrijk. “Transparant maken van wat wij doen is naar mijn idee essentieel om de kwaliteit van onze zorgverlening te kunnen blijven verbeteren.”

"Door het jaar heen houd ik een mapje bij met activiteiten en initiatieven, waarvan ik denk dat ik die kan noemen bij het invullen van de zelfevaluatie aan het einde van het jaar."

Noëlle Groen
Psychologiepraktijk Leonardus

Reflectie kost tijd

Het Keurmerk Basis GGZ 2021 bestaat uit 6 normen. Bij alle normen worden verschillende vragen gesteld. Het kost je dus wel wat tijd om de zelfevaluatie in te vullen; voor de een meer dan de ander. Maurits is er afgelopen jaar zo’n 4 tot 8 uur mee bezig geweest en Maud 2 à 3 uur. Noëlle plant ieder jaar zelfs 4 dagen in voor het Keurmerk:  “Dan schrijf ik niet alleen het verslag in de zelfevaluatie maar ga ook meteen met de daardoor ontstane inzichten of nieuwe ideeën aan de slag, om ze zo snel mogelijk te kunnen gaan toepassen in de praktijk. Door het jaar heen houd ik een mapje bij met activiteiten en initiatieven, waarvan ik denk dat ik die kan noemen bij het invullen van de zelfevaluatie aan het einde van het jaar.”


Last of lust?

Kost het Keurmerk je tijd en energie? Zeker. Maar Maud, Noëlle en Maurits zijn het erover eens: het levert je uiteindelijk meer op. Het is een prikkel om zelfkritisch te zijn en blijven over je praktijkvoering en zorgprocessen. De zelfevaluatie dwingt je daar minimaal één keer per jaar ook echt even bewust tijd voor te nemen, waarbij de cliëntbeloftes van het Keurmerk helpen om vanuit het perspectief van de cliënt te kijken. 

Daarnaast raak je als keurmerkdrager betrokken bij de dialoog over kwaliteit van zorg, waar ook zorgverzekeraars bij aanschuiven, en ontstaan er waardevolle contacten met andere keurmerkdragers. Noëlle: “Bijeenkomsten zoals het Congres Basis GGZ en de werkconferenties stellen mij in staat om ideeën en ervaringen uit te wisselen met andere GBGGZ-aanbieders en andere betrokkenen zoals de zorgverzekeraars.” Een lust? Dat gaat misschien wat ver. Maar dat het Keurmerk toegevoegde waarde heeft is voor Maud, Noëlle en Maurits inmiddels zeker duidelijk.