De cliënt centraal middels Samen Beslissen

Leestijd: 4 minuten                                                                                                                    29-03-2022
 

Inleiding

Eefje Dilven, GZ-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut en Junior Schematherapeut bij Apanta vertelt: “Binnen Apanta is enkele jaren geleden de werkgroep Samen Beslissen ontstaan. Samen Beslissen past erg bij de persoonsgerichte visie van Apanta. Je stelt daarmee de cliënt écht centraal. Zo’n 4 jaar geleden ben ik op de rijdende trein ingestapt binnen Apanta. Maar ook daarvoor heb ik mij altijd bezig gehouden met het vormgeven van Samen Beslissen in mijn werk.”

Wat is Samen Beslissen?

Samen beslissen speelt zich af tijdens de gehele behandeling: vooraf expliciet bespreken dat er keuzes zijn, samen de zorgbehoefte en het behandeldoel bepalen, samen opties afwegen én met elkaar de behandeling evalueren en bijstellen waar nodig. (Bron: https://www.ggzstandaarden.nl/pagina/samen-beslissen) Eefje vult aan: “Samen Beslissen kom je overal in het traject tegen. Zelfs op micro niveau waarbij ik bijvoorbeeld veelal met de cliënt samen bespreek wat de inhoud is van het gespreksverslag.”

"Samen beslissen maakt mijn werk leuker" 

Eefje Dilven

Meerwaarde

Samen Beslissen heeft voor mij een absolute meerwaarde in mijn werk. Ik durf zelfs te stellen dat het mijn werk leuker maakt! Doordat je de cliënt centraal stelt en er gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt, ontstaat er meer commitment en therapiegetrouwheid van de cliënt. En dit komt weer ten goede voor het gehele behandeltraject en de uitkomsten daarvan. Ook vind ik dat door Samen Beslissen het contact meer gelijkwaardig is.

Vertragen

Het proces van Samen Beslissen maakt dat je soms moet vertragen. “Soms is er meer tijd nodig om samen met de cliënt de voors- en tegens van bijvoorbeeld een bepaalde behandelmethodiek door te nemen. Of voordat de doelen helder zijn. De cliënt is de expert van zichzelf, maar jij als behandelaar bent de behandelinhoudelijke expert. Soms kan het zijn dat bepaalde voorkeuren niet op elkaar aansluiten. Het mooie is dat je in gezamenlijkheid in gesprek gaat. "Het kan hierdoor lijken alsof je in de beginfase van een behandeltraject meer tijd kwijt bent aan verheldering. Uiteindelijk is de overtuiging dat Samen Beslissen het behandeltraject ten goede komt. Het gaat over commitment, gelijkwaardigheid, meer regie voor de cliënt."

Attitude

Om tot dat gelijkwaardige contact en commitment te komen vraagt het voor jou als behandelaar een zekere attitude.

  • Zo is het belangrijk om transparant te zijn. Niet alleen in het aanbod van de organisatie, of behandelmethodiek maar ook bepaalde voorkeuren of richtlijnen. Uiteraard wil je zoveel mogelijk samen beslissen, maar soms is het ook nodig om bepaalde kaders te stellen. Uiteindelijk gaat het om de juiste, passende zorg vinden.
  • Daarnaast vraagt het ook een bepaalde nieuwsgierigheid. Sommige cliënten komen al met een bepaald idee voor de behandeling. En dit kan soms niet aansluiten bij hoe jij er als zorgprofessional over denkt. Met een nieuwgierige, onderzoekende houding kan je veel informatie halen waarom de cliënt bepaalde ideeën heeft.
  • Vervolgens vraagt het ook een bepaalde kwetsbaarheid. Het kan zo zijn dat je er op uitkomt dat de match er niet is. En of dit nou komt doordat aan bepaalde wensen van de cliënt niet kan worden voldaan, of dat de vorm van de behandeling niet aansluit (etc.), het gaat er om dat je dit bespreekbaar maakt.
     

Project Samen Beslissen

Bij Apanta kregen medewerkers al fysiek een training in Samen Beslissen. Sinds de zomer van 2021 is deze training online. Alle medewerkers hebben deze e-module doorlopen, en ook nieuwe medewerkers krijgen deze standaard aangeboden. Zo heeft iedereen dezelfde basis.

De module voor cliënten is in volle (door)ontwikkeling. “Vanuit de werkgroep hadden we, in al ons enthousiasme, een iets té volledig aanbod gemaakt. Vanuit de cliëntenraad is er dan ook naar voren gekomen om de module beter behapbaar te maken door deze te verkorten, maar ook door de module gefaseerd aan te bieden.” Zo wordt de Samen Beslissen module ook echt onderdeel van het zorgproces. Cliënten krijgen een deel ter voorbereiding van het intakegesprek, een deel na het intakegesprek om zich voor te bereiden op het adviesgesprek. Of zoals Eefje het graag noemt; het Samen Beslissen gesprek. Na het adviesgesprek (c.q. Samen Beslissen gesprek) kan je de cliënt nog een deel van de module aanbieden om hem (en naasten) te helpen met het maken van een passende keuze. Hiermee nodigen we de cliënt uit om verantwoordelijkheid te nemen over het behandeltraject.

Toekomst

“Op dit moment zijn we als projectgroep bezig om het thema Samen Beslissen levendig te houden in de organisatie. Dit doen wij bijvoorbeeld door geregeld iets hierover in de nieuwsbrieven terug te laten komen, en we plaatsen filmpjes waar middels casuïstiek Samen Beslissen getoond wordt. Daarbij hebben we ook bijeenkomsten met partners in de keten voor uitwisseling en evaluatie. De gewenste toekomst is voor mij dat Samen Beslissen structureel wordt toegepast door zowel behandelaren als cliënten. Dat het écht een onderdeel is in de behandelkamer. Dat middels Samen Beslissen het behandelproces wordt vorm gegeven.”

Meer weten over Samen Beslissen bij Apanta? Neem contact op met Inge Hansen via info@apanta-ggz.nl of bel 040-2545759.

Samenbeslissen

Toolkit Samen Beslissen

Zelf aan de slag met Samen Beslissen?


Congres Basis GGZ 2022

Het Congres Basis GGZ is hét evenement voor iedereen werkzaam in en om de Basis GGZ. Over mensgericht behandelen, bevlogenheid, traumasensitief werken, klimaatangst en meer. Geniet van inspirerende lezingen, werksessies en masterclasses - op locatie of online.

Bekijk bijeenkomst