Behandelhulp.nl - behandeltools beschikbaar voor iedereen

Wat begon als handig online tool voor zijn collega’s is nu een goed gevuld platform met vrij toegankelijke hulpmiddelen die 200 keer per dag wordt bezocht.

Errez Bar (Progress): “Toen ik in 2012 begon te werken als GZ-psycholoog bij een grote GGZ-instelling verbaasde ik me erover dat hulpverleners in het team allerlei documenten ten behoeve van de behandeling van cliënten kopieerden en zowel met hun cliënten als binnen het team op papier met elkaar deelden. Dat leek omslachtig. Bovendien werden deze dan ook alleen binnen het team en niet binnen de instelling gedeeld en waren het al zeker 15 jaar dezelfde kopietjes. Ik dacht: dat kan anders.”

“Ik heb alle gebruikte documenten gebundeld op een online tool: behandelhulp.nl. Het doel van de website was eerst mijn collega’s te helpen om makkelijker informatie met hun cliënten te delen. Maar het sloeg aan binnen de gehele instelling waar ik werkte en later ook daarbuiten. Het doel is nu dus verschoven naar alle behandelaren te helpen met bestaande tools die ze samen met hun cliënten kunnen gebruiken.”

Errez Bar
Praktijkhouder, GZ-psycholoog (Progress Psychologie)

Hulpmiddelen voor iedereen

“De tools zijn er voor de cliënt. Maar in de praktijk worden deze tools aangereikt door de behandelaar van de cliënt. Eerst ging dat bij veel instellingen met een kopietje of zelfs alleen maar een verwijzing; dan moest de cliënt zelf gaan zoeken. Nu zijn alle bestaande tools, hulpmiddelen en korte artikelen die de cliënt kunnen ondersteunen online gebundeld en daardoor makkelijk toegankelijk voor iedereen.”

“Op Behandelhulp staan artikelen, formulieren, filmpjes, links en boekentips die cliënten kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld een film met uitleg over EMDR bij trauma, een artikel over ACT, een formulier met een terugvalpreventieplan en een link naar de app Tem Stem bij een psychose.”

“Heel diverse hulpmiddelen dus. Maar alles is eenvoudig beschreven en, belangrijk, vrij voor iedereen om te gebruiken. Er zit geen copyright op de stukken. De website is zonder winstoogmerk; geen banners, geen cookies, geen reclames, en dus ook geen inkomsten. De reden daarvoor is dat ik het belangrijk vind dat de website laagdrempelig is. Alles is daarom ook direct openbaar; je hoeft niet in te loggen of je voortgang bij te houden; 1 á 2 klikken en het juiste hulpmiddel is gevonden en er staat een film of pdf voor je klaar.”


Kortdurend behandelmodel

“Voor behandelaren zelf heb ik de website www.kortdurendbehandelen.nl gemaakt. Deze site geeft behandelaren uitleg over het kortdurende behandelmodel en hoe die in de praktijk toe te passen. Ook staan er handige hulpmiddelen zoals metaforen op, die een behandelaar kan inzetten in zijn behandelingen.”

Regelmatig nieuwe tools

Ik krijg veel enthousiaste reacties van collega’s en cliënten. Er worden ook regelmatig nieuwe tools aangereikt door collega’s die ik graag plaats. Een leuk moment was toen ik een training over kortdurend behandelen gaf in het westen van het land en ik cursisten op de website wees. Ze bleken de website allang te kennen en te gebruiken. Daar was ik zeker trots op en het motiveert erg om met de website door te gaan.”

Ruimte voor verbetering

Hoewel behandelhulp door zowel cliënten als behandelaren erg gewaardeerd wordt zoals hij nu is, ben ik van mening dat er nog wel ruimte voor verbetering is. Dat gaat met name om het verder professionaliseren van de site. Qua lay-out, maar zeker ook qua inhoud. Ik zou wensen dat er meer informatiebronnen beschikbaar komt op de site om cliënten vooruit te helpen. Mocht er een partij zijn die hierin samen wil werken om alle tools en artikelen voor de basis ggz te verzamelen en openbaar te maken, dan sta ik daar zeker voor open.”

“Ik merk dat veel instellingen en vrijgevestigde psychologen allemaal hun eigen tools ontwikkelen en gebruiken. Het is positief dat iedereen hier zo goed over nadenkt, maar ondertussen zijn we allemaal het wiel opnieuw aan het uitvinden. Er valt heel wat te winnen als we als behandelaren meer samenwerken en uitwisselen hierin.”


Waarde voor de Basis GGZ

Juist voor de Basis GGZ bestaan er veel tools die, met soms minimale aanpassingen, bruikbaar zijn. Veel daarvan zijn al te vinden op behandelhulp.nl. Door te delen hoeven behandelaren niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Er valt heel wat te winnen als behandelaren op die manier meer samenwerken en uitwisselen.