Activiteitengroepen vullen gat tussen zorg en ‘eigen tijd’

Praktijk Hagedoorn (Heerde) is zelf begonnen met het opzetten van activiteitengroepen voor cliënten om hun sociale netwerk te versterken. Activiteitengroepen die worden opgestart vanuit de praktijk leiden cliënten op laagdrempelige wijze naar participatie. De groepen gaan na de opstart zelfstandig verder, buiten de praktijk om.

Wolter Hagedoorn
Psychiater (Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie, Heerde)

Gat tussen zorg en eigen tijd

Wolter Hagedoorn (Praktijk Hagedoorn):
“We merkten dat er een gat was in het aanbod voor onze cliënten. Tijdens de behandeling geven onze therapeuten het advies om contact op te zoeken met mensen in hun vrije tijd. Er werd bijvoorbeeld gestimuleerd om in hun vrije tijd lid te worden van een sportvereniging of hobbyclub die zij leuk vinden. Juist door de sociale contacten in de vrije tijd weer op te pakken krijgt de cliënt meer zingeving op dat vlak. Er bestaat natuurlijk wel dagbesteding, maar hierdoor blijft de cliënt in de zorg zitten. We willen nu juist dat ze daar uit komen en zichzelf kunnen redden zonder zorg.“

“In de praktijk blijkt vaak dat aansluiten bij een vereniging of club voor een cliënt een hoge drempel is. Deze groepen bestaan al langer en het is moeilijker om daar als buitenstaander bij aan te sluiten. We adviseerden eerst om briefjes bij de supermarkt op te hangen, maar dit bleek helaas geen succes te zijn.“

De groep regelt het zelf

“We zijn zelf iets gaan organiseren. Vanuit de praktijk zijn activiteitengroepen opgestart op basis van verschillende interesses. Wij maken de eerste stap door de cliënten bij elkaar te brengen, daarna wordt één van de deelnemende cliënten de kartrekker van de groep en gaat de groep buiten de praktijk om. Mocht er hulp nodig zijn dan kan een therapeut vanuit de praktijk nog wel een ondersteunende rol bieden, maar in principe regelt de groep alles zelf. Juist door de groepen buiten de praktijk om te organiseren komt de activiteit buiten de zorg te liggen en op het vlak van vrijetijdsbesteding.“


Van beweeg- tot muziekgroep

“We zijn begonnen met een beweeggroep. Cliënten die running therapie gevolgd hadden, vonden het moeilijk om dit individueel vol te blijven houden. Echter werden ze wel over de streep getrokken door dit in groepsverband te doen. Ongeveer tien cliënten zitten in een WhatsApp-groep en bereiken elkaar heel eenvoudig door te vragen wie er mee gaat wandelen, zwemmen of hardlopen.“

“Dat sloeg aan en vandaar uit zijn we de volgende groepen gaan organiseren: een culinaire groep die gezamenlijk kookt en eet, twee beweeggroepen, drie creatieve groepen die bijvoorbeeld spiegels met opdruk maken of beelden, een leesgroep die eens in de zoveel weken een boek leest en dat bespreekt en een muzikale groep die samen over muziek praat, muziek maakt en het beluistert."

Laagdrempelig van isolatie naar participatie

"We bieden het nu in principe standaard aan gedurende een behandeling. Cliënten kunnen zich vanaf de start van hun behandeling aansluiten bij hun gewenste groep. Praktijk Hagedoorn biedt zowel Basis- als Specialistische GGZ aan en daarom doen cliënten vanuit beide echelons mee aan de groepen.”

“We krijgen hele positieve reacties; cliënten vinden het leuk. Ze gaan op deze manier van isolatie naar participatie op een hele laagdrempelige manier. Het is eigenlijk opvallend dat cliënten tijdens een behandeling vaak schrikken van groepstherapie, maar op deze manier wel graag meedoen aan een groep. Er is nu altijd een aanbod voor diverse interesses van cliënten en daardoor kunnen we voor elk wat wils bieden.“

“Het is daadwerkelijk een welkome opvulling geweest van het gat wat er ligt tussen de zorg en de eigen tijd van de cliënt. Behandeling bestaat hier niet alleen uit het behandelen van klachten, maar alle levensgebieden worden meegenomen zoals het werk, de fysieke gezondheid en het privéleven. Op deze manier wordt dus ook de vrijetijdsbesteding van cliënten meegenomen. Natuurlijk zijn er cliënten die geen behoefte hebben aan deelname of cliënten die al lid zijn van een club of vereniging. Maar voor een aanzienlijk aantal cliënten werkt het heel goed.“


Waarde voor de Basis GGZ

Een sociaal netwerk is van belang voor je mentale gezondheid. De drempel om aan te sluiten bij een vereniging of club is voor cliënten vaak (te) hoog. Activiteitengroepen maken het makkelijker om de sociale contacten in de vrije tijd toch weer op te pakken en geven cliënten meer zingeving op dat vlak.

Meer informatie?

Op de website van Praktijk Hagedoorn leest u meer over de verschillende activiteitengroepen.