POS!TION nieuws: het project Mental Health Verbindt

De toegang tot zorg voor mensen met psychisch klachten verbeteren – daar gaat het onderzoek Mental Health Verbindt aan bijdragen. Het onderzoek komt uit de koker van POS!TION, de wetenschapsalliantie die we vanuit KiBG ondersteunen, en wordt uitgevoerd door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Er is veel aanbod binnen de nulde lijn en eerste en tweedelijns GGZ zorg. Van de nulde lijn wordt (te) weinig gebruik gemaakt en het duurt lang voordat patiënten toegang tot passende hulp vinden. Hulpverleners houden eigen overzichten van zorgaanbod bij, die meestal incompleet zijn en tijdrovend om bij te houden. De vertraagde of onvolledige toegang tot hulp is negatief voor patiënten, hun naasten, professionals en de samenleving als geheel.

Het onderzoek Mental Health Verbindt is er op gericht de toegang tot voorlichting, ondersteuning, begeleiding en zorg voor burgers/patiënten te verbeteren en professionals te ontzorgen.

Een gezamenlijke regionale voordeur

Isolde Driesen is als onderzoeker vanuit het Radboudumc betrokken bij Mental Health Verbindt: “Ik wil er graag aan bijdragen dat mensen met psychische klachten sneller de juiste hulp vinden. Dit kan professionele hulp zijn, maar ook informele hulp in de omgeving of (online) zelfhulp.” In het project wordt dan ook een digitaal en bemenst platform ontwikkeld en onderzocht dat dient als gezamenlijke regionale voordeur voor burgers/mensen met psychische klachten én dat professionals uit de nulde, eerste en tweede lijn verbindt.

Initiatieven verbinden

Isolde: "In mijn onderzoek tot nu toe heb ik gemerkt dat er al veel initiatieven zijn om de hulp voor mensen met psychische klachten toegankelijker te maken. Met ons platform willen we ervoor zorgen dat deze initiatieven meer met elkaar verbonden worden en ook breder bekend zijn. Het mooie van het project is dat zowel mensen met een hulpvraag, als professionals en vrijwilligers er straks profijt van hebben.”

Regio Nijmegen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in Nijmegen en regiogemeenten – de resultaten kunnen ook in andere regio’s gebruikt worden bij de ontwikkeling van vergelijkbare initiatieven.