POS!TION maakt volgende stap in wetenschapsagenda

19-02-2021

De zorg voor mensen met chronische psychische problematiek heeft een belangrijk plaats in de Basis GGZ. Wetenschappers, behandelaren en beleidsmakers die zich hebben verenigd in de alliantie POS!TION kwamen deze week bijeen om met elkaar te spreken over dit onderwerp.  De alliantie is in 2020 opgericht om samen te werken aan vragen en onderwerpen die zijn vastgelegd in de wetenschapsagenda. Dit keer werd de herstelgerichte, op veerkrachtgerichte behandeling voor mensen met chronische problematiek nader bekeken.

Hoewel chronische zorg een behandeltraject is binnen de GBGGZ, is de groep cliënten die er wordt behandeld anders dan in de trajecten kort, middel en intensief. Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar het zorgproduct Chronisch binnen de Basis GGZ. Tijdens de bijeenkomst is daarom eerst besproken welke onderzoeken er op dit moment lopen. Hieruit bleek dat dit vooral kleine projecten en verkennende onderzoeken zijn, of onderzoeken die niet specifiek gericht zijn op de Basis GGZ.

Het was een leuke en zinvolle bijeenkomst. Het belang van meer onderzoek doen naar de chronische GBGGZ werd door alle partijen onderschreven. Het was een mooie eerste stap om de chronische groep binnen de GBGGZ (nog) beter op de kaart te zetten. Er is gesproken over onderzoeksvragen die er zijn en is er verkend welke meetinstrumenten momenteel worden gehanteerd.

De verschillende betrokkenen spreken in de komende periode verder, met als doel de vraagstukken en acties te concretiseren. Daarbij wordt ook de verbinding gezocht met andere partijen die kunnen bijdragen.

Heb jij vragen over de alliantie of het behandeltraject Chronisch? Of denk je bij te kunnen dragen aan de wetenschapsagenda? Stuur ons gerust een mail: info@kibg.nl.