Opbouwsessie Keurmerk - deel 2

Op 25 april vond een tweede en wederom interessante en vruchtbare opbouwsessie van het Keurmerk plaats.

In het eerste deel van de bijeenkomst is over een theoretische raamwerk van het Keurmerk gesproken. Het raamwerk geeft een overzicht op welk niveau het Keurmerk aangrijpt: op het niveau van de spreekkamer, de organisatie en/of het netwerk. In gesprek met de deelnemers zijn gehanteerde definities aangescherpt. Ook is nagedacht over wat er nodig is om het leren en verbeteren op alle niveaus met het Keurmerk te stimuleren.

In het tweede deel van de bijeenkomst is in meerdere gespreksronden nagedacht over de rol van samen beslissen, hulpvraaggericht werken, eigen regie en positieve gezondheid in de generalistische kortdurende GGZ en in het Keurmerk. Hierbij is steeds gezocht naar inhoudelijke kaders die aanbieders aanmoedigen en uitdagen om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Het was opnieuw een enerverende sessie met waardevolle input voor KiBG voor de verdere doorontwikkeling van het Keurmerk.

Wordt vervolgd!