ONVZ omarmt het Keurmerk

ONVZ gaat GGZ-aanbieders met het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ erkennen. De zorgverzekeraar ondersteunt daarmee de landelijke doorontwikkeling van de kortdurende generalistische ggz. Het betekent een verdere verbreding en versterking van de centrale dialoog over kwaliteit.

Tom Hesemans (Expertise lead GGZ bij ONVZ): “Als Eersteklas zorgverzekeraar hecht ONVZ grote waarde aan kwalitatief goede, doelmatige en passende zorg. Hierin is een goede samenwerking tussen zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars cruciaal. Het keurmerk van Stichting KiBG faciliteert deze samenwerking en kennisdeling op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen binnen de monodisciplinaire GGZ. KiBG stimuleert de keurmerkdragers vooruitstrevend te zijn en zo samen te zorgen voor de verdere ontwikkeling van de kortdurende, generalistische behandelwijze. ONVZ draagt graag een steentje bij door keurmerkdragers een hoger tarief toe te kennen."

Voor KiBG betekent de betrokkenheid en erkenning vanuit ONVZ een mooie ondersteuning en uitbreiding van het netwerk op het gebied van generalistisch kortdurend behandelen binnen de GGZ. Binnen dit netwerk faciliteren we de samenwerking en kennisdeling tussen vooruitstrevende partijen. Zo zorgen we samen dat deze zorg steeds beter wordt.