Online bijeenkomst over zorgtoeleiding

Op 19 september bieden we jullie de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen op het gebied van zorgtoeleiding. Hoe gaan jullie bijvoorbeeld om met niet passende verwijzingen en welke rol hebben wachttijden hierin? Praat mee en leer van elkaar! 

  • Wanneer?

    19 september 2024
  • Hoe laat?

    16:00 – 17:30 uur

Vraagstellingen die aan bod komen:

  • Hoe gaan we zo secuur, betrokken en professioneel mogelijk om met de mensen die verwezen worden op basis van de kortste wachttijd en niet op basis van de best passende zorg. Verwijzen we (terug) of gaan we toch starten?
  • Wat doen we als een verwijzer blijft aandringen om toch te starten, omdat het een keuze is tussen iets of niets? 
  • Hoe houden we onze doelgroep zuiver bij te lange wachttijden bij meer gespecialiseerde instellingen of praktijken in onze regio? 
  • Hoe kunnen we eventueel toch een zinvolle behandeling bieden bij ‘te’ complexe problematiek gebaseerd op de principes van het kortdurend generalistisch behandelen. Dus kortdurend en afgebakend, monitoren op vooruitgang en tijdig zorg opschalen of afschalen, het samen beslissen, verstevigen en werken vanuit de eigen kracht en zelfregie van de cliënt? 

Aanmelden

Meld je aan en praat met ons mee