Onderzoek in uitvoering: Sterke Start en Zorgpad Chronisch

‘Sterke Start’ en ‘Zorgpad Chronisch’: het zijn twee onderzoeken naar kortdurend generalistisch behandelen die op dit moment lopen vanuit de onderzoeksalliantie POS!TION. In Sterke Start kijken we naar voorspellers van het behandelverloop en de behandeluitkomst. Het andere onderzoek is een vooronderzoek, met als doel de huidige zorg aan cliënten binnen het zorgpad Chronisch in kaart te brengen.

POS!TION is een alliantie waarin wetenschappers, behandelaren en beleidsmakers die zich inzetten voor wetenschappelijk onderzoek naar kortdurend generalistisch behandelen hun krachten bundelen. Stichting KiBG faciliteert deze alliantie. POS!TION staat voor: POSItive short Transdiagnostic Interventions in (ONline) general mental health care. Na oprichting van de alliantie eind 2020 is eerst een wetenschapsagenda opgesteld, die onder meer heeft geleid tot de nu lopende onderzoeken.

Sterkte Start: behandelverloop en -uitkomsten in de kortdurende generalistische GGZ

In ‘Sterke Start’ onderzoeken we nieuwe mogelijke voorspellers van het behandelverloop en de behandeluitkomst in de kortdurende generalistische GGZ. Uit andere onderzoeken blijkt dat de voorspellende waarde van bijvoorbeeld geslacht, leeftijd of diagnose beperkt is. Daarom wordt nu gekeken naar andere, transdiagnostische factoren: slaap, piekeren, traumatische gebeurtenissen en zelfregie.

Het is de verwachting dat dit een beter voorspellingsmodel op zal leveren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de voorspelling bij de start van de behandeling, maar ook na de eerste gesprekken. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een dynamisch predictiemodel ontwikkeld.

Zorgpad Chronisch

Het inventarisatie onderzoek ‘Zorgpad Chronisch’ neemt behandelingen in het zogenaamde zorgpad “chronisch” (uit de ‘oude’ basis GGZ) onder de loep. Dit traject is relatief onderbelicht en er is geen tot nauwelijks onderzoek naar het kortdurend generalistisch behandelen van cliënten met chronische problematiek.

Het doel van dit vooronderzoek is om een beter beeld te krijgen van het profiel van de cliënten die worden behandeld in het zorgpad Chronisch, welke zorg zij krijgen, welke ervaringen cliënten hebben met deze zorg en wat de variatie tussen zorgaanbieders in zorgaanbod is. Deze informatie wordt gebruikt om een vervolgstap te zetten in het onderzoek naar welke cliënt op welke plek hoort en de effectiviteit van de behandelingen.


Meer informatie

Meer lezen over POS!TION?