Normen onder de loep: norm 5 en 6

06-01-2022

In verschillende berichten behandelen we de normen van het Keurmerk 2022. Dit keer: norm 5 (Vooruitstrevend zijn) en 6 (Kennis delen). In hoeverre moet je vooruitstrevend zijn en waarom vragen wij keurmerkdragers om kennis te delen? We zoomen in op de normen en geven voorbeelden.

Het Keurmerk Basis GGZ biedt erkenning aan zorgaanbieders binnen de GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. Dat betekent ook dat keurmerkdragers vooruitstrevend zijn. Hier gaat norm 5 over. Zorgaanbieders met een vooruitstrevend karakter zijn altijd op zoek naar manieren om nog beter maatwerk te kunnen leveren.

Nieuwe ontwikkelingen volgen en uitvoeren

Keurmerkdragers volgen nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten het vakgebied op de voet. Heeft een cliënt een nieuwe ontwikkeling opgemerkt? Dan staat de zorgaanbieder ervoor open om samen te onderzoeken of de ontwikkeling een plek kan krijgen binnen de behandeling. Maar om welke ontwikkelingen gaat het? Is een zorgaanbieder pas vooruitstrevend wanneer gebruik wordt gemaakt van Virtual Reality of een chatbot?

Het antwoord daar op is nee; het vooruitstrevende karakter zit ook in kleinere ontwikkelingen. Waar ben je het afgelopen jaar mee aan de slag gegaan waarmee je kan laten zien iets extra’s te doen voor de cliënt? Een ontwikkeling die niet vanzelfsprekend is. Lees hier meer over in het ‘Vraag en Antwoord document’ van norm 5.

Voorbeelden uit de praktijk 

Wat zijn dan niet vanzelfsprekende ontwikkelingen? Voorbeelden zijn het oprichten van een activiteitengroep gericht op sneller herstel, aanbieden van online EMDR, participeren in een experiment, een werkboek voor cliënten, het inzetten van een therapiehonden en het opsparen van ongebruikte behandelminuten.

Voorbeelden uit de praktijk

Kijk ter inspiratie naar meer uitgewerkte voorbeelden uit de praktijk.

Bijdragen aan betere mentale zorg

Norm 6 gaat over kennis delen. Iedere zorgaanbieder beschikt over kennis van bepaalde behandelingen of andere ontwikkelingen. Een keurmerkdrager investeert tijd in het delen van ervaringen en ideeën en haalt er energie uit om samen met anderen in de GGZ verder te komen. Natuurlijk is het niet haalbaar om dit meteen landelijk op te pakken, maar op kleinere schaal kan je ervoor zorgen dat jouw kennis en ervaring ook buiten de eigen praktijk benut kan worden.

Welke activiteiten onderneem jij die gericht zijn op het verder ontwikkelen van de mentale zorg buiten je eigen praktijk? Het kan gaan om verschillende activiteiten zoals het geven van scholing, betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek, voorlichting aan huisartsen en samenwerkingen met andere zorgaanbieders.

Wat kan jij een ander leren? 

In de zelfevaluatie vragen we je over welke onderwerpen jij andere keurmerkdragers mogelijk iets kan leren en waarom? Heb jij bepaalde kennis of ervaring over een onderwerp en zou jij die kennis willen delen met andere keurmerkdragers? Bijvoorbeeld tijdens een online kennissessie of een goed voorbeeld? In 2022 benaderen we weer keurmerkdragers om te bekijken hoe we jouw kennis kunnen delen met anderen.