Normen onder de loep: Norm 4

10-12-2021

In de aanloop naar het kwalificatieproces geven we in de zelfevaluatie-special toelichting op de normen van het Keurmerk 2022. Dit keer: Norm 4 – Reflecteren, leren & verbeteren. Welke gegevens zijn belangrijk bij reflecteren en leren? En om welke verbeteringen gaat het? Wat merkt de cliënt hiervan? We zoomen in op de norm en waar je als keurmerkdrager op moet letten.

Een Keurmerkdrager is zelfkritisch en altijd op zoek naar ‘wat beter kan’. Je verzamelt gegevens niet omdat het moet, maar om ervan te leren. Norm 4 gaat dan ook over reflecteren, leren en verbeteren. De GGZ-aanbieder verbetert structureel zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens. Je streeft ernaar om de best mogelijke zorg te geven.

Reflecteren op cliëntervaringen en behandelminuten

Het gebruik van de CQ-index is voor keurmerkdragers verplicht. Wij vragen keurmerkdragers te reflecteren op de schaalscores van de CQ-index. Ben je tevreden of niet? En waarom ben je wel of niet tevreden?

We vragen je ook welke doelstellingen je – op basis van deze cliëntervaringen – hebt geformuleerd voor 2022. Wat wil je graag verbeteren en hoe? Op deze manier gebruik je de cliëntervaringen die je verzamelt om structureel je dienstverlening te verbeteren ten behoeve van de cliënt.

Ook wordt er gevraagd om te reflecteren op het gemiddeld aantal behandelminuten en het aantal behandelingen wat binnen twee gesprekken stopt; ben je hierover tevreden en welke acties zou je hierin kunnen ondernemen?

De CQ-index en de schaalscores

Weet je niet hoe je aan de schaalscore(s) komt? Bekijk voor meer informatie het Handvatdocument – CQ-index en de schaalscores.

Verbeteren en leren

Als keurmerkdrager benut je meerdere beschikbare bronnen om jezelf te spiegelen en te verbeteren. Naast cliëntervaringen kijk je ook naar bijvoorbeeld: behandeleffecten, behandeltijd, het aantal cliënten dat weer terug in zorg komt binnen een jaar en andere gegevens uit bijvoorbeeld de KiBG-spiegelrapportages. Wij vragen je in de zelfevaluatie toe te lichten welke verbetering je het afgelopen jaar hebt doorgevoerd op basis van dit soort gegevens.

Bijvoorbeeld: in de spiegelrapportage kan je veel informatie vinden over je eigen dienstverlening en die van de benchmark. Zie je bijvoorbeeld dat het aantal cliënten dat weer terug in zorg komt binnen een jaar bij jou relatief hoog ligt? Denk dan na waar dit door kan komen en of en hoe je dit kan verbeteren.

Wat kan jij leren?

Een keurmerkdrager blijft bovendien altijd leren. Bedenk over welke onderwerpen je mogelijk wat kan leren van andere keurmerkdragers. En waarom wil je hierover leren? Dit hoeven geen ingewikkelde of grote onderwerpen te zijn. Ook hier vragen we naar in de zelfevaluatie om kennisdeling te bevorderen en je zelfkritische vermogen te blijven prikkelen.