Normen onder de loep: norm 3

25-11-2021

Tijdens het kwalificatieproces geven we in een aantal zelfevaluatie-specials toelichting op de normen. Dit keer: Norm 3 – Transparant zijn. Welke informatie moet op je eigen website staan?

Norm 3 gaat over de keuze-informatie voor de cliënt, huisarts en andere verwijzers die op de website van keurmerkdragers moet staan. Keurmerkdragers zijn transparant over welke zorg ze bieden en hoe zij dit doen. De keuze-informatie helpt cliënten en verwijzers te beslissen bij wie zij in behandeling willen.  

Om keurmerkdragers te helpen bij de invulling van deze norm is er een website ontwikkeld voor een fictieve GGZ-aanbieder. Deze site is opgesteld conform de vereisten van deze norm én de wettelijke vereisten. 

Informatie over organisatiekenmerken

Vanzelfsprekend is het voor cliënten belangrijk om te kunnen opzoeken hoe en wanneer de behandelaar bereikbaar is. Deze informatie – en informatie over wat cliënten kunnen doen bij spoedgevallen buiten contacturen – dienen bij keurmerkdragers op de website te staat.

  • Klik hier voor een voorbeeld van een contactpagina.

Om een cliënt een beter beeld te kunnen geven over de behandelaar, is het belangrijk dat informatie over behandelaren of behandelteam(s) op de website staat vermeld. Het gaat om informatie zoals kwalificaties, werkdagen en welke taal de behandelaar spreekt. Is het team te groot om op de website te vermelden? Beschrijf dan de kenmerken van het team; is er altijd een mannelijke of vrouwelijke behandelaar? Welke specialisaties zijn er?

  • Bekijk hier een voorbeeldpagina van informatie over behandelaren.

Keurmerkwijzer

Precies weten welke vragen er in de zelfevaluatie worden gesteld? Je vindt ze in de Keurmerkwijzer. 

Het delen van cliëntervaringen

Het Keurmerk Basis GGZ vereist dat keurmerkdragers transparant zijn over cliëntervaringen; deze kunnen cliënten helpen bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder. Keurmerkdragers dienen daarom het rapportcijfer van de CQ-meting te publiceren op de eigen website. De resultaten mogen maximaal een jaar oud zijn en het moet duidelijk zijn op welke periode de resultaten betrekking hebben. Wil je de andere schaalscores van de CQ-index en aanvullende uitleg ook publiceren? Dit is geen vereiste, maar is wel een mooie toevoeging.

  • Bekijk hier een voorbeeld van hoe uitkomstmaten op de website staan.

Informatie over het zorgproces

Een cliënt meldt zich aan bij jouw praktijk/instelling, en dan? Op de website staat beschreven wat een cliënt kan verwachten van zijn/haar behandeling. Op de website staat beschreven waaruit blijkt dat je generalistisch kortdurend behandeld. Beschrijf bijvoorbeeld hoe je er bij de start van de behandeling voor zorgt dat de cliënt duidelijk weet wat er van hem wordt verwacht en hoe lang de behandeling ongeveer duurt.

  • Bekijk hier een voorbeeld van hoe je deze werkwijze kan beschrijven.

Voor zowel cliënten als doorverwijzers is het belangrijk dat informatie over behandelinterventies op de website staat. Leg hierbij ook in het kort uit wat deze behandelinterventies inhouden, en eventueel voor welke klachten ze vaak worden ingezet. Het is ook mogelijk om voor meer informatie over de behandelinterventie te linken naar een bestaande website. Licht ook toe dat en waarom je waar mogelijk blended behandelt. Geef ook aan hoe je eHealth in de behandeling inzet.

  • Klik hier voor een voorbeeld van informatie over behandelmethoden.

Wat is verandert ten opzichte van het Keurmerk 2021?

Draag jij het Keurmerk Basis GGZ 2021? Dan staat de meeste informatie al op de website van jouw praktijk/instelling. Onderstaand criterium is bij het Keurmerk 2022 toegevoegd. Deze informatie moet bij alle keurmerkdragers op de website staan.

  • Hoe een generalistische kortdurende behandeling is opgebouwd en hoe de cliënt hierbij zo snel mogelijk in zijn eigen kracht wordt gezet.