Normen onder de loep: Norm 2

05-11-2020

In aanloop naar het kwalificatieproces geven we in een aantal zelfevaluatie-specials toelichting op de normen. Dit keer: Norm 2 – Generalistisch handelen. Van eigen regie en eHealth tot tijdig afronden - waar moet je als keurmerkdrager toelichting op kunnen geven?

Norm 2 gaat over Generalistisch handelen: De GBGGZ-aanbieder biedt de cliënt een generalistische behandeling die gericht is op herstel, waarbij de eigen kracht van de cliënt wordt versterkt. De criteria hebben betrekking op verschillende elementen; deze worden hieronder besproken. 

Voor partijen die het Keurmerk ook in 2020 dragen geldt, net als bij norm 1: je hoeft niet over alle criteria nogmaals de vragen te beantwoorden.

Kwaliteitsstandaarden, eigen regie en eHealth

Kortdurend generalistisch behandelen is een apart specialisme. Een Keurmerkdrager kent de relevante kwaliteitsstandaarden en generieke modules; deze vormen de basis voor (blended) behandelingen op maat aan cliënten. Die behandeling is gericht op het vergroten van de oplossingsvaardigheden van cliënten – ook bij cliënten met chronische psychische klachten. De hulpvraag en eigen kracht van de cliënt staan duidelijk centraal. 

In de zelfevaluatie vragen we je toe te lichten hoe de behandelingen binnen jouw organisatie zijn ingericht zodat ze de eigen kracht van de cliënt ondersteunen. Hoe merkt de cliënt dit? Welke apps en eHealth-mogelijkheden zijn er om de behandeling te ondersteunen? En welke kwaliteitsstandaarden (zie: www.ggzstandaarden.nl) hebben hierbij jouw speciale aandacht?

Keurmerkwijzer

Precies weten welke vragen er in de zelfevaluatie worden gesteld? Je vindt ze in de Keurmerkwijzer. 

Positieve gezondheid en de omgeving van de cliënt

Een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ vraagt vaak een bredere benadering. Juist in de Basis GGZ gaat het om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Voor een Keurmerkdrager is het dan ook logisch om verbindingen te leggen met de omgeving van de cliënt. Dat kan gericht zijn op het versterken van het professionele netwerk en het steunsysteem van familie en andere naasten, of bijvoorbeeld op de lichamelijke conditie of zingeving.

Als zwaardere zorg nodig is of een cliënt met lichtere zorg toe kan, dan heeft een keurmerkdrager goede afspraken met de Gespecialiseerde GGZ en met huisartsen om dit zo goed en snel mogelijk te realiseren. 

Welke rol speelt de omgeving van de cliënt bij de behandeling? En welke afspraken zijn er met huisartsen en SGGZ om te zorgen de cliënt snel en soepel wél op de juiste plek komt, als hij of zij niet binnen de Basis GGZ kan worden behandeld? Dat zijn vragen die hierover in de zelfevaluatie worden gesteld.

Tijdig afronden, terugvalpreventie en inzicht in het dossier

Gedurende de behandeling zorg je dat de cliënt de regie heeft en neemt. Zitten we nog op de goede weg, gaan we door? Zijn de behandeldoelen al behaald? Hoe zorg jij, samen met de cliënt, dat de behandeling niet langer of intensiever is dan nodig? En, als ná de behandeling de vaardigheden verzwakken, met welke tips en tools kan de cliënt dan in eerste instantie zélf aan de slag om de eigen kracht weer te versterken? In de zelfevaluatie vragen we je dit toe te lichten. Je moet ook duidelijk kunnen uitleggen dat en hoe de cliënt toegang heeft tot het eigen dossier.


Zorg aan mensen met chronische psychische problematiek

Biedt jouw praktijk of instelling ook zorg aan mensen met chronische psychische problematiek binnen de Generalistische Basis GGZ? De fundamenten voor die zorg, en dus de normen van het Keurmerk, zijn niet anders dan voor cliënten binnen de producten kort, middel en intensief. De continuïteit van zorg behoeft wel speciale aandacht – zorg moet snel kunnen worden op- en afgeschaald waarbij voor iedereen duidelijk is wanneer dit noodzakelijk is.

Een Keurmerkdrager beschikt over een specifiek aanbod om de eigen vaardigheden en veerkracht van cliënten met chronische psychische problematiek te versterken. Ervaringsdeskundigheid wordt met dit doel ingezet. En voor naasten is er ook steun, bijvoorbeeld in de vorm van een eHealth-module of lotgenotengroepen. In de zelfevaluatie wordt op deze aspecten een toelichting gevraagd.

Bestaande Keurmerkdragers: reflectie en vooruitkijken

Als je het Keurmerk 2020 ook toegekend hebt gekregen, heb je afgelopen jaar in de zelfevaluatie al voldoende toegelicht hoe jouw praktijk of instelling een generalistische behandeling heeft ingericht. Dat hoef je dus niet nog een keer te doen.

We vragen je wel, net als bij norm 1, nog om een stukje reflectie en je ideeën over de toekomst. Wat zijn de belangrijkste manieren waarop je nu borgt dat behandelingen tijdig worden afgerond? Wat gaat hierin goed en wat zijn uitdagingen? En: hoe kijk je aan tegen het zorgprestatiemodel in relatie tot kortdurend generalistisch behandelen?


Bekijk ook: