Normen onder de loep: norm 1

14-10-2021

In verschillende berichten behandelen we de normen van het Keurmerk 2022. Wat houdt de norm in en wat moet je toelichten in de zelfevaluatie? Dit keer: norm 1 – Tijdige zorg en Samen beslissen.

Tijdige zorg

Er zijn wachttijden in de GGZ – daar is gedeeltelijk niet aan te ontkomen. Een keurmerkdrager heeft hier aandacht voor. Je moet in de zelfevaluatie dan ook toelichten wat jouw praktijk of instelling doet om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Denk aan regionale samenwerking, groepstherapie of slimme planning. En je zorgt dat áls de cliënt moet wachten, hij al met zijn mentale gezondheid aan de slag kan gaan.

Weg van de Wachtlijst

Wil je inspiratie opdoen voor het kort houden van de wachttijden? www.wegvandewachtlijst.nl is een website bedoeld voor zorgverleners, cliëntorganisaties/-initiatieven, zorgverzekeraars en gemeenten die samen op zoek zijn naar oplossingen om wachttijden in de GGZ te bekorten. Op de website vind je meerdere praktijkvoorbeelden zoals De Wachtverzachter, Online screening: op de juiste plek op de wachtlijst en Hybride diagnostiek.


Samen beslissen

Samen beslissen is het proces waarin jij samen met de cliënt gezamenlijk bespreekt welk behandeltraject het beste past bij de cliënt, waarbij alle opties, voor- en nadelen, voorkeuren van de cliënt en omstandigheden worden meegenomen. De gezamenlijke besluitvorming  vormt de basis van het behandelplan dat de hulpvraag van de cliënt op gestructureerde wijze beschrijft. Er is  merkbaar aandacht voor een klik’ tussen zorgverlener en cliënt.

In de zelfevaluatie wordt onder andere gevraagd toe te lichten hoe je samen met de cliënt tot een duidelijke hulpvraag en concrete behandeldoelen komt. Belangrijk is om de cliënt ook bewust te maken van zijn eigen inzet tijdens én na de behandeling. De cliënt moet zélf werken aan zijn eigen herstel – de behandelaar begeleidt hem vanuit zijn professionele expertise. Verder wordt in de zelfevaluatie gevraagd om een toelichting over hoe je de cliënt betrekt bij de duur van de behandeling, welke behandelmethode wordt toegepast en welke behandelvorm wordt ingezet.

Toolkit Samen beslissen

Voor een cliënt is het belangrijk om de juiste informatie te krijgen over zijn problematiek en de mogelijke behandelingen. Met de juiste informatie kunnen de behandelaar en cliënt beter samen beslissen over het behandelproces. Om cliënten en naasten hierbij te ondersteunen heeft Akwa GGZ diverse toolkits Samen beslissen ontwikkelt. Bekijk de toolkits Samen beslissen via: https://akwaggz.nl/toolkits-samen-beslissen

Bekijk de Keurmerkwijzer 2022

Benieuwd naar de meest gestelde vragen over norm 1 en welke vragen in de zelfevaluatie worden gesteld? Bekijk de Keurmerkwijzer - hier staat alle nodige informatie om je te kwalificeren!