Normen onder de loep: norm 1

In verschillende berichten behandelen we de normen van het Keurmerk. Dit keer: Norm 1 – Tijdige zorg en Samen beslissen. Waar moet je als nieuwe keurmerkdrager invulling aan geven? Wat moet je toelichten in de zelfevaluatie? Gebruik je de CQ-index al? En als je het Keurmerk ook in 2020 al toegekend kreeg, moet je dan nogmaals toelichten hoe je invulling geeft aan deze norm?

Tijdige zorg

Er zijn wachttijden in de GGZ – daar is gedeeltelijk niet aan te ontkomen. Een Keurmerkdrager heeft hier aandacht voor. Je moet in deze zelfevaluatie dan ook toelichten wat jouw praktijk of instelling doet om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Denk aan regionale samenwerking, groepstherapie of slimme planning. En je zorgt dat áls de cliënt moet wachten, hij al wat nuttigs kan doen. Welke tips en handvatten geef jij de cliënt om tijdens de wachttijd al te werken aan de mentale gezondheid?

Keurmerkwijzer

Precies weten welke vragen er in de zelfevaluatie worden gesteld? Je vindt ze in de Keurmerkwijzer. 

Samen beslissen

In de GGZ is de ‘klik’ tussen zorgverlener en cliënt erg belangrijk. Een Keurmerkdrager maakt dit bespreekbaar – we vragen je in de zelfevaluatie toe te lichten hoe je in beeld krijgt of de cliënt wel of geen match met de behandelaar ervaart. We stellen daarnaast een aantal vragen over ‘Samen beslissen’ binnen jouw praktijk of instelling. Hoe is dat ingericht? 

De CQ-index en de schaalscores

Het gebruik van de CQ-index is voor keurmerkdragers verplicht. De schaalscore Samen Beslissen van de CQ-index laat zien in hoeverre cliënten ervaren dat ze samen met de behandelaar besluiten nemen tijdens het behandeltraject. We vragen je dan ook deze schaalscore over 2020 op te geven en hierop te reflecteren. Gebruik je de CQ-index nog niet, of weet je niet hoe je aan de schaalscore(s) komt? Ga snel aan de slag. Bekijk voor meer informatie het Handvatdocument – CQ-index en de schaalscores >

En als je het Keurmerk 2020 al hebt?

Als je het Keurmerk 2020 ook toegekend hebt gekregen, heb je afgelopen jaar in de zelfevaluatie al voldoende toegelicht wat je doet om cliënten tijdige zorg te bieden en hoe het proces van samen beslissen is ingericht. Dat hoef je dus niet nog een keer te doen.

We vragen je wel hier nog kort op te reflecteren, op basis van ervaringen en gegevens over het afgelopen jaar. Wat gaat goed bij het bieden van ‘tijdige zorg’ en wat vormt een uitdaging? En ben je tevreden met de schaalscore Samen beslissen over 2020?

Volgende keer: Norm 2 – Generalistisch handelen