Normen Keurmerk 2024 bekend

De normen van het Keurmerk 2024 zijn vastgesteld. In dit Keurmerk hebben we de belangrijkste elementen van de kortdurende generalistische GGZ sterker verankerd. Zo borgen we, met elkaar, dat de kracht van deze vorm van zorg behouden blijft en nog verder tot bloei kan komen.  

Net als ieder jaar zijn alle keurmerkdragers uitgenodigd om mee te denken over de koers van het Keurmerk. Dat deden we tijdens de opbouwbijeenkomsten, de schriftelijke consultatie en in individuele gesprekken. Ongeveer 100 GGZ-aanbieders, cliëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars dachten mee.

Doorontwikkeling van het Keurmerk 

Het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2024 is ontwikkeld met het Keurmerk Basis GGZ 2023 als uitgangspunt. Bij de ontwikkeling van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2024 zijn de twee centrale thema’s gehanteerd in de opzet: de kracht van kortdurend, generalistisch behandelen en het continu reflecteren, leren en verder verbeteren.

De normen van het Keurmerk 2024

Bekijk hieronder de normen, cliëntbeloften en kwalificatiecriteria van het Keurmerk 2024. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2023 en de overwegingen hierbij vind je in het document 'Wijzigingsoverzicht Keurmerk 2024'.

Hoe nu verder?

Ben je benieuwd naar de volgende stappen om het Keurmerk 2024 toegekend te krijgen?