Normen Keurmerk 2023 bekend

13-09-2022

De normen van het Keurmerk 2023 zijn vastgesteld. In dit Keurmerk hebben we de belangrijkste elementen van de kortdurende generalistische GGZ sterker verankerd. Zo borgen we, met elkaar, dat de kracht van deze vorm van zorg behouden blijft en nog verder tot bloei kan komen.  

Net als ieder jaar zijn alle keurmerkdragers uitgenodigd om mee te denken over de koers van het Keurmerk. Dat deden we tijdens de opbouwbijeenkomsten, de schriftelijke consultatie en in individuele gesprekken. Ruim 80 GBGGZ-aanbieders, cliëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars dachten mee.

Doorontwikkeling van het Keurmerk 

De naam van het Keurmerk is sinds september 2022 gewijzigd van Keurmerk Basis GGZ naar Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ.

Het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023 is ontwikkeld met het Keurmerk Basis GGZ 2022 als uitgangspunt. Bij de doorontwikkeling stonden twee thema’s centraal: de kracht van kortdurend generalistisch behandelen en het leren en verder verbeteren.

De normen van het Keurmerk 2023

Bekijk hieronder de normen, cliëntbeloften en kwalificatiecriteria van het Keurmerk 2023. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2022 en de overwegingen hierbij vind je in het document 'Wijzigingsoverzicht Keurmerk 2023'.

Hoe nu verder?

Ben je benieuwd naar de volgende stappen om het Keurmerk 2023 toegekend te krijgen?