Normen Keurmerk 2021 bekend

De normen voor het Keurmerk 2021 zijn bekend. In 2021 maakt de dialoog onderdeel uit van het keurmerkproces om zelfreflectie en kennisdeling te faciliteren. 

Net als ieder jaar zijn alle keurmerkdragers uitgenodigd om mee te denken over wenselijke veranderingen aan het Keurmerk Basis GGZ. Meer dan 75 professionals, waaronder GBGGZ-aanbieders, cliëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars, hebben hun bijdrage geleverd.

Anders verantwoorden

De doorontwikkeling van het Keurmerk 2020 naar het Keurmerk Basis GGZ 2021 is geïnspireerd op het RVS rapport ‘Blijk van vertrouwen’. Dit beschrijft hoe verantwoorden bij kan dragen aan de kwaliteit van zorg. Het Keurmerk Basis GGZ is ook een vorm van verantwoorden. Met de grondbeginselen uit het adviesrapport heeft Stichting KiBG, samen met alle deelnemers het Keurmerk kunnen ontwikkelen tot een vorm die bijdraagt aan een vertrouwelijke cultuur van leren en verbeteren.

De dialoog als onderdeel van het keurmerkproces

Concreet wordt dit vormgegeven door de implementatie van de dialoog. In het Keurmerk 2021 wordt op meerdere plekken gesproken over ‘de dialoog’. Het doel van de dialoog is om zelfreflectie te stimuleren, te leren van elkaars verhalen en te verbeteren. Welke verschillende vormen van dialoog mogelijk zijn? Dat lees je in het document: Keurmerk Basis GGZ 2021 - Normen en criteria (pdf).

“Het doel van de dialoog is niet om een foto te maken van het verleden maar om met elkaar een film te maken van de toekomst.”

Jan Kremer (RVS)
Tijdens de werkconferentie

Inhoudelijke wijzigingen

De input tijdens het consultatietraject heeft geleid tot een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen. Het Keurmerk 2021 bestaat uit 6 normen, waarvan een aantal hetzelfde zijn gebleven en een aantal zijn aangepast ten opzichte van 2020. Een document met alle overwegingen en wijzigingen wordt later gepubliceerd.