Aanvragen

Draagt jouw organisatie het Keurmerk en wil je ook een Spiegelrapportage op maat ontvangen en aansluiten bij het Netwerk Spiegelrapportages? Je doorloopt dan een aantal stappen.

Stap 1: Aanmelden.

De eerste stap is: aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Deze vind je onderaan deze pagina.

Stap 2. Inrichten dataportaal.

InfinitCare beschikt over een dataportaal. Na het invullen van het aanmeldformulier krijg je toegang tot dit dataportaal. In totaal kost het inrichten van het portaal eenmalig een beperkt aantal uren. Omdat de hoogste normen qua informatiebeveiliging en privacy worden gehanteerd, wordt er gegarandeerd dat geen ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot het data-portaal.

Stap 3. Data aanleveren.

In het dataportaal kan je jouw ROM-data aanleveren. Dit kost de meeste Keurmerkdragers minimale inspanning. Er zijn met vele ROM leveranciers afspraken gemaakt, waardoor in veel gevallen een automatische doorlevering mogelijk is. Als zorgaanbieder hoef je hier niets voor te doen. Wanneer de ROM leverancier wel is aangesloten maar er geen automatische doorlevering mogelijk is, moet je zelf het bestand uit de EPD- of ROM-applicatie downloaden en vervolgens uploaden in je eigen dataportaal. Voor Keurmerkdragers van wie de ROM leverancier nog niet is aangesloten, vraagt het tweemaal per jaar een tijdsinspanning van naar schatting een paar uur om de gegevens aan te leveren. Met een aantal data leveranciers zijn al afspraken gemaakt over aanlevermogelijkheden naar KiBG:

Data-Leveranciers
- Axians Zorg GGZ > automatische aanlevering
- Embloom > automatische aanlevering
- Datec > automatische aanlevering
- Intramed > Op verzoek van aanbieder wordt aanlevering databestand mogelijk gemaakt.
-  Viplive (voorheen NetQ) > Op verzoek van aanbieder wordt aanlevering databestand mogelijk gemaakt.
- Qualizorg/InfinitCare > automatische aanlevering
- Questpro/Managewarepro > Handmatige aanlevering bestand beschikbaar. Geautomatiseerde aanlevering binnenkort mogelijk.
- Telasoft > automatische aanlevering
- Qualiview > automatische aanlevering

Neem contact op met je eigen data leverancier om precies te weten wat er in jouw geval nodig is voor het aanleveren van de data.

Stap 4. Bekijken van de spiegelrapportage en deelnemen aan bijeenkomsten.

Het resultaat van bovenstaande stappen: je krijgt van KiBG een spiegelrapportage met jouw eigen gegevens en gegevens van het hele ROM-netwerk als benchmarkgroep. Er is natuurlijk wat tijd voor nodig om deze spiegelrapportage goed te bekijken. Daarnaast neem je 2 keer per jaar deel aan een bijeenkomst van het ROM-netwerk, die ongeveer 1,5 uur duurt.

Zijn er kosten verbonden aan de Spiegelrapportages?

Vanuit KiBG worden er geen kosten berekend voor Spiegelrapportages. We de Keurmerkdragers die zich aanmelden voor de Spiegelrapportages als een vooruitstrevende groep Keurmerkdragers. We stimuleren deze groep graag in het leren en verbeteren op basis van (uitkomst)data. Sommige ROM leveranciers kunnen enige kosten in rekening brengen voor het doorleven van data. Dit heeft in veel gevallen te maken welk contract jij hebt met je ROM leverancier. Mocht jou ROM leverancier hier kosten aan verbinden, dan horen wij dat graag.

Aanmelden

Draag jouw organisatie het Keurmerk en wil je spiegelrapportages op maat ontvangen?