Inhoud

De spiegelrapportage is een digitale, interactieve infographic. In de spiegelrapportage worden gegevens over jouw zorgverlening getoond. Daarnaast kan je jouw gegevens vergelijken met die van andere keurmerkdragers: de benchmarkgroep.

De spiegelrapportages worden continu doorontwikkeld op basis van mogelijkheden en wensen vanuit het netwerk Spiegelrapportages. Op dit moment zijn de inzichten uit de spiegelrapportages gebaseerd op ROM-gegevens en clientervaringen van cliënten binnen de monodisciplinaire generalistische GGZ. Achter de schermen is het toevoegen van EPD-gegevens opgestart. De spiegelrapportage bestaat uit vier onderdelen:

1. Cliëntervaring

In de rapportage wordt weergegeven hoeveel aandacht er volgens de cliënt is geweest voor de informatie rondom de behandeling, bejegening, samen beslissen en de uitvoering van de behandeling. Ook wordt het algemene rapportcijfer - beoordeeld door de cliënt - weergegeven (Bron: CQI-GGZ-VZ-AKWA versie 5.1).

SR SB

2. Klachten en Symptomen

In de rapportage worden begin- en eind scores met bijbehorende verschilscores weergegeven van zowel de aanbieder als de benchmarkgroep. Op basis van welke vragenlijst dit is, is per aanbieder verschillend. Denk hier bij aan bijvoorbeeld: BSI, SQ48, SCL90, Core-P, DASS21, DASS42, HADS angst, HADS depressie en OQ45-sd.

SR IF

3. Functioneren

In de rapportage worden begin- en eind scores met bijbehorende verschilscores weergegeven van zowel de aanbieder als de benchmarkgroep. Op basis van welke vragenlijst dit is, is per aanbieder verschillend. Denk hier bij aan bijvoorbeeld: HoNOS12, MATE7, OQ45, YSQ, Core-F.

4. Kwaliteit van Leven

In de rapportage worden begin- en eind scores met bijbehorende verschilscores weergegeven van zowel de aanbieder als de benchmarkgroep. Op basis van welke vragenlijst dit is, is per aanbieder verschillend. Denk hier bij aan bijvoorbeeld: EQ5D angst, EQ5D gezondheid, iROC, Mansa, Psychische Gezondheid, MHQoL.