Voor wie

Zorgaanbieders met het Keurmerk Kortdurende GGZ hebben de mogelijkheid om minimaal één keer per jaar een spiegelrapportage op maat te ontvangen. 

Reflecteren en verbeteren

Binnen het Keurmerk is reflecteren en verbeteren een belangrijk thema. Binnen een organisatie zijn veel gegevens beschikbaar die hierbij als handvat kunnen dienen. Denk hierbij de ROM-gegevens, CQ-i scores, EPD-data, etc. 
Stichting KiBG ontwikkelt spiegelrapportages waarin deze gegevens van jouw organisatie overzichtelijk worden weergegeven. Ook wordt hierbij een benchmark (een groep andere GGZ aanbieders) weergegeven zodat je hiermee je eigen gegevens kan vergelijken. Deze rapportages helpen om het gesprek te voeren over dingen die opvallen. Wat zijn verbeterpunten? Waar zitten goede voorbeelden? Gesprekken waarmee we samen bouwen aan een steeds betere kortdurende generalistische GGZ.


Jouw rapportage

De spiegelrapportage is een digitale, interactieve infographic. Je krijgt inloggegevens om je eigen rapportage te bekijken. Deze gegevens worden alleen aan jou verstrekt. We zullen de gegevens of inzichten uit jouw rapportage nooit delen met andere partijen. Dat mag je zelf uiteraard wel doen - het zijn jouw gegevens.

Bijeenkomsten

Alle Keurmerkdragers die zich hebben aangemeld om een Spiegelrapportage ontvangen vormen samen een netwerk. Voor dit netwerk organiseert KiBG een aantal keer per jaar bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan Keurmerkdragers met elkaar in gesprek over de inzichten uit de spiegelrapportages. Wat valt op? Hoe zijn verschillen te verklaren? Een 'afwijkende' score is niet goed of fout, maar biedt een opening voor een gesprek. Gesprekken waardoor we steeds beter zicht krijgen op wat er allemaal gebeurt binnen de GGZ en waardoor we steeds betere verbindingen kunnen leggen en van elkaar kunnen leren.

Wil jij ook een Spiegelrapportage?

Lees hier welke stappen nodig zijn om dit in gang te zetten.