Nieuwe data spiegelrapportage: wat moet ik doen?

19-07-2021

In de week van 9 augustus verwachten wij nieuwe data voor de spiegelrapportages. Dit betekent dat jouw spiegelrapportage die week online niet beschikbaar is. Zorg ervoor dat je vóór deze tijd een PDF download van je huidige gegevens.

Wanneer nieuwe data beschikbaar is en deze wordt ingeladen in je online spiegelrapportage, wordt de oude data overschreven. Onderaan de (online) spiegelrapportage kan je de huidige gegevens downloaden in een PDF bestand. Let op: doe dit vóór 9 augustus 2021.

Spiegelrapportage voor nieuwe keurmerkdragers

Draag je in 2021 voor het eerst het Keurmerk Basis GGZ? Dan heb je nog geen spiegelrapportage ontvangen. Je ontvangt tussen augustus en december 2021 een uitnodiging van ons. We lichten de spiegelrapportage dan toe en bespreken deze samen.

Geaggregeerde spiegelrapportage

Heb je in 2018 en 2019 bij elkaar minder dan 100 cliënten behandeld in de Basis GGZ? Je ontvangt dan een spiegelrapportage voor de groep ‘geaggregeerde GBGGZ groep’. Voor deze groep aggregeren wij alle data tot één gezamenlijke spiegelrapportage. Dit in verband met mogelijk herleidbaarheid van data naar cliënten bij kleine aantallen in de figuren van de spiegelrapportage. Je ontvangt de spiegelrapportage in een PDF-format. Uitleg en toelichting hierover ontvang je tijdens een webinar, welke plaatsvindt in November. De uitnodiging hiervoor ontvang je van ons per mail.