Nieuwe CQ-index en het Keurmerk

In juli 2020 heeft Akwa GGZ een verbeterde versie van de CQ-index voor de ambulante GGZ en VZ gepubliceerd. Draagt jouw organisatie het Keurmerk in 2021? Zorg dan dat je deze vernieuwde versie uiterlijk per 1 januari 2021 gaat gebruiken. 

Van Keurmerkdragers wordt verwacht dat zij de CQ-index afnemen. Per (uiterlijk) 1 januari 2021 moeten zij hierbij de nieuwste versie (versie 5.1 van Akwa GGZ) van de vragenlijst gaan gebruiken.

Gebruikt jouw organisatie de (voorgaande) versie van de CQ-index al?

Tref de nodige voorbereidingen en kies zelf een geschikt moment om de nieuwe versie in gebruik te nemen, maar doe dit wel uiterlijk 1 januari 2021. Zorg dat alle behandelaren binnen je organisatie dan de nieuwe versie gaan gebruiken. 

Leg vast welke periode in 2020 nog met de ‘oude’ versie is gemeten en welke met de nieuwe, zodat je de resultaten goed kan duiden. De schaalscores van de oude en de nieuwe versie zijn vanwege de wijzigingen helaas niet of nauwelijks te vergelijken. De scores van de nieuwe versie geven beter inzicht in de verschillende aspecten die belangrijk zijn voor de ervaring van de cliënt.

Gebruikt jouw organisatie de CQ-index nog niet?

Het gebruik van de CQ-index is verplicht binnen het Keurmerk. Ga er dus snel mee aan de slag en start dan meteen met de nieuwste versie.
 

Waar vind ik de nieuwe CQi?

De vernieuwde CQ-index, en een informatiedocument over de ontwikkeling, is beschikbaar in het GGZ Dataportaal van Akwa GGZ.

De CQ-index binnen het Keurmerk

Het Keurmerk Basis GGZ 2021 verwacht van alle Keurmerkdragers (instellingen én vrijgevestigden) dat zij de CQ-index afnemen. Dit past bij de transparante, zelfkritische en cliëntgerichte houding die van Keurmerkdragers wordt verwacht. Aanbieders die de CQ-index gebruiken, verzamelen actief feedback van cliënten over de eigen zorgverlening. Als cliëntervaringen op eenduidige wijze worden gemeten, kan je bovendien beter van elkaar leren.

De CQ-index en de schaalscores zijn onderdeel van drie normen in het Keurmerk Basis GGZ 2021: Tijdige zorg en Samen belissen (norm 1), Transparant zijn (norm 3) en Reflecteren, leren en verbeteren (norm 4).

Meer informatie: handvatdocument CQ-index binnenkort beschikbaar

Medio oktober publiceren we het handvatdocument over de CQ-index (oude en nieuwe versie) bij het Keurmerk Basis GGZ 2021. In dit document staat naast meer informatie ook instructies over hoe je de (schaal)scores van de CQ-index uit de systemen van de meest gebruikte leveranciers haalt.