Kwalificatieproces Keurmerk 2024 afgerond

Halverwege 2023 doorliepen 437 GGZ-aanbieders het aanmeldproces voor het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2024. Zij hadden vanaf december 2023 vier maanden de tijd om zich te kwalificeren. Uiteindelijk hebben 376 GGZ-aanbieders aangetoond aan de normen van het Keurmerk te voldoen. Zij behandelen kortdurend en generalistisch waarbij reflecteren, leren en verbeteren de aandacht heeft. Ook zijn deze aanbieders transparant in hun handelen en geven ze op structurele wijze invulling aan het delen en ophalen van kennis op het gebied van kortdurend, generalistisch behandelen.

De GGZ-aanbieders hadden twee pogingen om zich te kwalificeren. 42% van de Keurmerkdragers kon in één keer aantonen aan alle normen en criteria te voldoen. 58% van de aanbieders kwalificeerde zich, na gerichte feedback, in de herkwalificatie. De grootste struikelblokken bleken (de reflectie op) de aan te leveren gegevens over de behandeltrajecten en de transparantie op de website  (norm 2). 

wqref

Aan de criteria over het actief ophalen en delen van kennis werd door de meeste GGZ-aanbieders in één keer voldaan (norm 3). Ook criteria over samen beslissen en de inzet van e-Health werden over het algemeen in één keer behaald (onderdeel van norm 1). Een opvallende en positieve ontwikkeling omdat dit in voorgaande jaren onderwerpen waren waar aanbieders niet (gelijk) aan voldeden. 

In deze zelfevaluatie zijn voor het eerst gegevens over de gehele monodisciplinaire setting uitgevraagd. Dit maakt dat de aangeleverde gegevens niet één op één vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Op basis van de aangeleverde gegevens zien we bij onze Keurmerkdragers dat in 2023 de gemiddelde directe behandeltijd 626 minuten was, 8,7% van de behandeltrajecten als onvolledig werd beschouwd en 4,0% van de cliënten na afsluiten van de behandeling binnen een jaar weer terug in zorg kwam.


Doorontwikkeling Keurmerk
Naast de afronding van het kwalificatieproces voor het Keurmerk 2024 zijn we ook druk met de ontwikkeling van het Keurmerk 2025. Lees meer over welke thema's worden doorontwikkeld en op welke manier jij hieraan kan bijdragen.

Netwerk spiegelrapportages
Geïnteresseerd in het gebruik van gegevens en uitkomstmaten voor je leer- en verbetercyclus? En wil je hierover graag in gesprek met andere Keurmerkdragers, om gegevens te vergelijken en nieuwe inzichten op te doen? Lees hier meer over het Netwerk Spiegelrapportages.