Kwalificatieproces 2020: 346 keurmerkdragers en veel kennis

Het kwalificatieproces voor het Keurmerk 2020 is afgerond. We konden het keurmerkcertificaat uitreiken aan 344 gekwalificeerde keurmerkdragers. Twee organisaties ontvingen een certificaat als Netwerk Keurmerk Basis GGZ. Bovendien verzamelden we weer veel mooie voorbeelden uit de praktijk.

De 344 zorgaanbieders en netwerkorganisaties Vicino en Cenzo blijven geheel 2020 geregistreerd als keurmerkdrager. Zij konden overtuigend toelichten hoe zij invulling geven aan de thema’s samen beslissen, generalistisch handelen, transparant zijn, continu leren en verbeteren, innoveren en kennis delen. Een actueel overzicht van zorgaanbieders die het Keurmerk dragen vind je in het keurmerkregister.

Mooie voorbeelden uit de praktijk

Veel zorgaanbieders benutten de zelfevaluatie om met trots te laten zien waar zij mee bezig zijn. Hierdoor zijn weer een flink aantal goede voorbeelden verzameld. Ook dit jaar gaan we deze voorbeelden uitwerken en delen op het platform ‘Uit de praktijk’.

Keurmerk 2021: voorbereidingen in dialoog

De normen voor het Keurmerk 2021 zijn bekend. Begin juni 2020 gaat de aanmelding voor het Keurmerk 2021 van start. Houdt daarvoor de nieuwsbrief en de website in de gaten.

In het loop van het jaar volgt meer informatie over hoe zorgaanbieders zich kunnen voorbereiden op het Keurmerk 2021. We gaan onder meer thematische bijeenkomsten organiseren die de mogelijkheid bieden met andere keurmerkdragers te sparren over de normen en criteria.

Net als in de voorbereidingen op 2020 organiseren we daarnaast ook dit jaar (online) informatiebijeenkomsten en komt er nadere uitleg beschikbaar in de Keurmerkwijzer. De voorbeeldwebsite voldoet al aan de criteria voor het Keurmerk 2021. Vanaf de zomer berichten we via de website en nieuwsbrief over specifieke voorbereidingen en tips per norm.