Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2019 van start

13-12-2018

De kwalificatie voor het nieuwe Keurmerkjaar is weer van start gegaan. Alle praktijken en instellingen die in 2019 het Keurmerk dragen, moeten uiterlijk 31 januari 2019 een zelfevaluatie indienen om aannemelijk te maken dat zij werken volgens de Keurmerknormen.

De zelfevaluatie is een digitaal formulier met vragen over de normen en kwalificatiecriteria. De contactpersonen van Keurmerkdragers ontvingen op 13 december per mail instructies en inloggegevens voor de Zelfevaluatie 2019. Heeft u niets ontvangen? Bel of mail: keurmerk.basisggz@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Vul de zelfevaluatie op tijd in

Uiterlijk 31 januari 2019 moet een zelfevaluatie hebben gedaan. Op 14 februari ontvangt u de beoordeling van uw zelfevaluatie. Nog niet gekwalificeerd? Lees in de Keurmerkrapportage goed wat u nog moet doen. Pas uw zelfevaluatie vervolgens aan: dit kan één keer en moet uiterlijk 31 maart gebeuren. U ontvangt op 10 april de beoordeling van uw aangepaste zelfevaluatie. Dient u geen (aangepaste) zelfevaluatie in? Dan wordt het Keurmerk ingetrokken.

Informatie ter voorbereiding en ondersteuning

Onderstaande ondersteunende informatie bij het Keurmerk 2019 is niet meer beschikbaar - voor actuele informatie, zie: Keurmerk Basis GGZ.

Ter voorbereiding en ondersteuning is er informatie beschikbaar. In het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 vindt u alle normen en kwalificatiecriteria. Een aanvullende toelichting kunt u bekijken en beluisteren in de videoweergave van de presentatie die is gegeven op de informatiebijeenkomsten over het Keurmerk 2019. Onder deze video vindt u over een aantal onderwerpen handvat-documenten met ondersteunende informatie. Tot slot zijn in de vragenlijst van de zelfevaluatie bij elk kwalificatiecriterium extra toelichtingen opgenomen. U kunt op hoofdjes klikken om een gesproken toelichting te beluisteren, of op oranje informatie-icoontjes om een toelichting te lezen.

Gekwalificeerd?

Gefeliciteerd! U heeft aannemelijk gemaakt dat u aan alle normen invulling geeft – u spant zich extra in voor de kwaliteit van zorg. Dat mogen uw cliënten, verzekeraars en verwijzers ook weten! U ontvangt een aantal cliëntenfolders, deur-/raamstickers en een digitaal beeldmerk om u (h)erkenbaar te maken. Wij nemen uw praktijk/instelling op in het Keurmerkregister en stellen zorgverzekeraars op de hoogte.