KiBG Congres: Programma preview

Op woensdag 12 juni 2024 vindt het jaarlijkse KiBG Congres plaats. Dit jaar staat de kunst van het kortdurend behandelen centraal. De eerste spreker is inmiddels bekend: Kees Korrelboom!

Meer info en aanmelden

Ga naar de website van het KiBG Congres om je aan te melden

Wanneer is een kunstwerk klaar? Vertaald naar de GGZ: wanneer stop je een behandeling? Waar de redenen om een psychologische behandeling te starten doorgaans duidelijk zijn, is dat vaak veel minder het geval voor de redenen om weer te stoppen (veelal ‘als het vooraf gestelde aantal sessies is bereikt’ of ‘als de cliënt geen klachten meer heeft’).

Kees Korrelboom neemt je tijdens een interactieve lezing mee in de achtergronden en werkwijze van doelgestuurd behandelen, waarin een ander criterium wordt gehanteerd voor het monitoren en afronden van de behandeling: de realisatie van specifieke vooraf vastgestelde concrete doelstellingen.

Bij doelgestuurd behandelen stopt de behandeling als de vooraf gestelde doelen zijn bereikt. Maar de behandeling stopt óók wanneer duidelijk is dat de overeengekomen doelen niet (verder) bereikt kunnen worden. De klachten van de cliënt zijn niet de leidraad, maar de met de cliënt vastgelegde doelen. Die doelen zijn de bakens waarop de therapie vaart, net als artistieke doelen het proces van de kunstenaar sturen. Makkelijker gezegd dan gedaan – leer daarom van Kees Korrelboom over het waarom, wat en hoe.
 

Over de spreker

Em. prof. dr. C.W. Korrelboom (Kees) Korrelboom is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij heeft meer dan 40 jaar gewerkt in de GGZ als behandelaar, opleider/supervisor, wetenschappelijk onderzoeker en auteur. Veel behandelaren zullen hem onder andere kennen van het COMET protocol voor cliënten met zelfbeeldproblematiek. Vanaf 2015 was hij tevens als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Departement voor Klinische en Medische Psychologie van Tilburg University in Tilburg namens PsyQ, Parnassia groep.

Kees is sinds enkele jaren gepensioneerd, maar nog steeds professioneel actief als schrijver en spreker op het gebied van aan de GGZ gerelateerde onderwerpen. In dat kader is hij ook eigenaar en directeur van het eenmansbedrijfje Westland Workshops. Kees Korrelboom is zowel Erelid, als Lid van Verdienste van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën (VGCt).
 

Literatuur

Heiden, C. van der, & Korrelboom, K. (2024). Doelgestuurd behandelen in de cognitieve gedragstherapie. Een praktische handleiding. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.


KiBG Congres 2024 - de Kunst van Kort

Op woensdag 12 juni 2024 vindt het jaarlijkse KiBG Congres plaats. 

Bekijk bijeenkomst